Thường trực HĐND tỉnh triệu tập đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 dự kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề)

Ngày 23/05/2022, Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản số 72/HĐND-VP gửi đến các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII về việc triệu tập kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề).

Theo văn bản triệu tập, Kỳ họp sẽ được thực hiện trong thời gian ½ ngày. Phiên trù bị bắt đầu từ 7h45’ và khai mạc lúc 08h00’ ngày 27/05/2022. Địa điểm tại Hội trường tầng 3, Trụ sở Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

Kỳ họp thứ sáu là Kỳ họp chuyên đề. HĐND tỉnh có nhiệm vụ xem xét, quyết định các vấn đề như: Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối úng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường họp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện công trình: Xây dựng đường vào + Khu tập kết, phân loại rác thải xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công; thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc; 02 đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch xã Lũng Cú, Sà Phìn, huyện Đồng Văn; danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội về điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công và công tác cán bộ.

Như vậy, theo các tờ trình dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh tại kỳ họp, dự kiến Kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ ban hành 11 nghị quyết trong đó 10 Nghị quyết chuyên đề và 01 Nghị quyết về công tác cán bộ.
Thanh Hà