Thường trực HĐND tỉnh họp rà soát công tác chuẩn bị các nội dung Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, diễn ra vào ngày 25/6 tới thành công tốt đẹp, sáng ngày 21/6, Thường trực HĐND tổ chức họp rà soát công tác chuẩn bị các nội dung Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa VXIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung: Nội quy Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kịch bản Kỳ họp thứ Nhất. Theo đó, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII sẽ nghe Uỷ ban bầu cử tỉnh báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII. Kỳ họp tiến hành bầu các chức danh do HĐND tỉnh quyết định gồm: Bầu Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND tỉnh; thành lập các Ban HĐND tỉnh và số lượng Ủy viên các Ban HĐND tỉnh; Bầu Trưởng ban, Phó trưởng ban các Ban HĐND tỉnh khóa XVIII; bầu các chức danh Chủ tịch, các Phó chủ tich và Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII; bầu Hội thẩm Tòaán nhân dân tỉnh. Kỳ họp cũng sẽ xem xét, quyết định một số nội dung khác như: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026; Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh.
 

Đ/c Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp
 
Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Văn phòng tiếp thu các ý kiến tham gia thảo luận, chỉnh sửa và hoàn thiện các văn bản. Đồng thời Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn đề nghị các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh bám sát chủ trương của tỉnh, nghiên cứu, căn cứ pháp lý, rà soát nội dung để khi các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đảm bảo đúng quy định; đề nghị Văn phòng bổ sung thêm nội dung phát động hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc đóng góp cho Quỹ Vắc - xin phòng chống Covid– 19 vào vào chương trình Kỳ họp. Đối với các Ban HĐND tỉnh chủ động rà soát lại các Nghị quyết theo lĩnh vực để tham mưu cho Thường trực trong việc cho chủ trương ban hành các Nghị quyết đảm bảo theo đúng quy định.
                                                                                          Lan Phương