Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 12/2021

Ngày 17.12, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 12/2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Dự họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; tập thể lãnh đạo và chuyên viên các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn chủ trì phiên họp
Tham gia ý kiến tại phiên họp, các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh đã nhất trí thông qua Nghị quyết ban hành Chương trình giám sát năm 2022 của Thường trực HĐND tỉnh và Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của HĐND tỉnh.


Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp


Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp
 
Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã thảo luận và thống nhất nhất trí với nội dung tại Tờ trình số 101 của UBND tỉnh về việc xin ý kiến quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù và phân cấp thẩm quyền quyết định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng khác thuộc lĩnh vực y tế đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hà Giang.
Lan phương - Hoàng Huyền