Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang họp mở rộng

Để chuẩn bị chu đáo cho kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Hà Giang, dự kiến diễn ra trong 03 ngày (từ ngày 9/12 đến 11/12); trong 02 ngày 30/11 đến 01/12/2013, Thường trực HĐND tỉnh họp mở rộng để tham vấn xây dựng các báo cáo, tờ trình kèm dự thảo nghị quyết do Thường trực HĐND tỉnh trình kỳ họp thứ 10; thống nhất chương trình chi tiết của kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh khóa XVI và thực hiện một số nội dung quan trong khác.
Đ/c Vương Mí Vàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Vương Mí Vàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự có các đồng chí trong Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng, Phó các ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn và chuyên viên phòng công tác HĐND tỉnh thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.
 
Qua tham vấn ý kiến của các đại biểu dự cuộc họp, đã có nhiều ý kiến phát biểu xây dựng đối với các báo cáo: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013, nhiệm vụ năm 2014 của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVI; Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát và thực hiện tham vấn nhân dân năm 2013 của HĐND tỉnh; Báo cáo điều chỉnh Chương trình xây dựng nghị quyết năm 2013 của HĐND tỉnh. Các đại biểu còn phát biểu ý kiến tham gia rất cụ thể đối với các tờ trình: Tờ trình kèm Dự toán kinh phí hoạt động năm 2014 của HĐND tỉnh; Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết về Chương trình xây dựng nghị quyết và nội dung tham vấn nhân dân năm 2014 của HĐND tỉnh; Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2014 của HĐND tỉnh. Cuộc họp thống nhất dự kiến Chương trình chi tiết cho kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh và dự kiến Danh sách chia tổ thảo luận tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dự họp, đã có nhiều ý kiến tham vấn cho Thường trực HĐND tỉnh về các báo cáo, tờ trình và các nội dung khác chuẩn bị cho kỳ họp. Thường trực HĐND tỉnh tiếp thu và giao cho Văn phòng khẩn trương  điều chỉnh bổ sung các văn bản, đảm bảo tiến độ thời gian và có chất lượng tốt nhất, kịp gửi cho các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu theo qui định của pháp luật. Giao cho Văn phòng khẩn trương xây dựng Đề cương tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, để khi bế mạc kỳ họp kịp gửi ngay cho các đại biểu, tạo điều kiện cho đại biểu chủ động thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri./.          

Tác giả: Hoàng Đồng