Nữ đại biểu "có tâm có tầm"

Đó là nữ đại biểu Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang. Trải qua 30 năm công tác trên nhiều cương vị khác nhau, trong đó có 17 năm kinh nghiệm là đại biểu HĐND tỉnh, với năng lực và trình độ chuyên môn hiểu biết, nữ đại biểu Chúng Thị Chiên đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp phát triển tỉnh Hà Giang nói chung và chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh nói riêng.
Chân dung nữ đại biểu Chúng Thị Chiên
Đại biểu Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tham gia ý kiến tại Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh
 
Là người có tâm huyết, trách nhiệm với công việc được giao, luôn chủ động nghiên cứu tìm tòi và đưa ra những ý kiến xác đáng, phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương để tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh những vấn đề quan trọng liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù, phù hợp với nhu cầu, thực tế của tỉnh, đáp ứng nguyện vọng và mong đợi của nhân dân. Đồng thời luôn thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp quan trọng trong các cuộc họp, các buổi làm việc… Từ đó, được lãnh đạo tín nhiệm, được cử tri đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của nữ đại biểu với công việc được giao.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên cùng lãnh đạo huyện Bắc Mê động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.
 
Nhiệm kỳ 2021 - 2026, tiếp tục được sự tin yêu, tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú giới thiệu, đặc biệt là cử tri huyện Bắc Mê đã bỏ phiếu cao bầu bà Chúng Thị Chiên tái cử đại biểu HĐND tỉnh và tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, nữ đại biểu vinh dự được kỳ họp tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh với mong muốn nữ đại biểu tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang, cho hoạt động của HĐND tỉnh nói chung và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân. 
 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao quà tết cho các hộ nghèo, người có công xã Minh Ngọc (Bắc Mê) nhân dịp tết nguyên đán Canh Tý.
 
Luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu HĐND tỉnh, hoạt động chuyên trách, công tác tại cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên, đặc biệt với trách nhiệm là Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, thường xuyên tham gia và chủ trì các đoàn giám sát, các cuộc họp, các Kỳ họp HĐND tỉnh… Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên luôn dành nhiều thời gian tập trung nghiên cứu các văn bản liên quan và đi kiểm tra thực tế, bám nắm cơ sở, trao đổi trực tiếp với người dân, nhất là các vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh, của Trung ương để nắm được những thuận lợi, khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện từ đó tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh các ý kiến xác đáng, phù hợp, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương và mong muốn của Nhân dân.
 

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên điều hành phiên thảo luận tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 
Có thể thấy, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh Hà Giang được cử tri toàn tỉnh đánh giá cao trong công tác đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhất là chất lượng giám sát tại các kỳ họp, chất lượng tiếp xúc cử tri, chất lượng tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo… có được kết quả trên cũng là nhờ một phần công lao, đóng góp của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên. Trên cương vị lãnh đạo của mình, đồng chí luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, đem hết tâm huyết, tinh thần trách nhiệm cùng tập thể Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức thành công 18 kỳ họp, ban hành 279 nghị quyết. Các nghị quyết của HĐND tỉnh đã kịp thời cụ thể hóa 3 khâu đột phá, 5 chương trình trọng tâm và các mục tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; tạo cơ sở quan trọng thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiều chính sách ban hành đã khuyến khích, giúp các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, hội nhập kinh tế cùng các địa phương trong và ngoài tỉnh như: chính sách khuyến khích về phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa; chính sách khuyến khích phát triển du lịch trên địa bàn; quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế; hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tự nguyện thôi việc, nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế vườn hộ và phát triển bền vững cây cam sành trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025…

Khi được hỏi về những quá trình trong quá trình hoạt động, nữ đại biểu vui vẻ cho biết: Để hoàn tốt mọi nhiệm vụ được giao, nhất là nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, nữ đại biểu luôn cố gắng, nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, tập trung nghiên cứu, học hỏi trao dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng mọi yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Thường xuyên chủ động giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri nơi công tác, nơi cư trú và cử tri huyện Bắc Mê; thu thập và phản ánh đầy đủ, trung thực các ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và Nhân dân địa phương gửi tới Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cũng như các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cử tri. 

Bên cạnh đó, nữ đại biểu còn thường xuyên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước và vận động nhân dân tổ chức thực hiện có hiệu quả tại các buổi tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi ứng cử.Đồng thời, tham dự đầy đủ các kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ động tham mưu đổi mới nâng cao chất lượng các kỳ họp; tích cực nghiên cứu tài liệu để có ý kiến tham mưu với HĐND tỉnh quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương; xây dựng cơ chế, chính sách của tỉnh tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khoá XVII cũng như các nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Mê, lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra như: Các chính sách vềan sinh xã hội, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống cho người dân; phát triển y tế, giáo dục; xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông và phát triển nông lâm nghiệp, du lịch, dịch vụ dựa trên các lợi thế của địa phương…


Phó Chủ tịch Thường trực Chúng Thị Chiên giám sát kết quả thực hiện chính sách giáo dục tại huyện Đồng Văn
 
Đối với hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân, nữ đại biểu cũng thực hiện tốt quyền giám sát của người đại biểu, dành nhiều thời gian nghiên cứu kỹ các văn bản pháp luật, các quy định và tình hình thực tiễn, tập trung giám sát các lĩnh vực bức xúc, nhạy cảm như: đầu tư xây dựng cơ bản; đất đai; tài nguyên môi trường... để kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn vướng mắc, những bức xúc mà dư luận xã hội và cử tri quan tâm. Đặc biệt là việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh để góp phần thực hiện đúng các qui định của Hiến pháp và pháp luật, đưa các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh vào cuộc sống.

Ngoài ra, nữ đại biểu còn thực hiện đúng quy định về hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. Giành nhiều thời gian để nghiên cứu các đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân chuyển đến các cơ quan, tổ chức, có thẩm quyền giải quyết và chủ động theo dõi, đôn đốc, giám sát kết quả giải quyết theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, với vai trò là nữ đại biểu người dân tộc thiểu số, đại biểu Chúng Thị Chiên còn tích cực tham gia ý kiến cho cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện, quan tâm đến vấn đề bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ. Tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội tham gia công tác quản lý nhà nước; tích cực tham gia triển khai các chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em; phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ, nhất là phụ nữ người dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế xã hội; xóa đói giảm nghèo, giám sát việc thực thi chính sách dân tộc đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đề xuất những chính sách và giải pháp phù hợp với địa phương nhằm phát huy năng lực của phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ tự tin tham gia công tác xã hội; hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội.

Mong rằng trong thời gian tới, nữ đại biểu sẽ có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hà Giang và hoạt động HĐND tỉnh.
Lan Phương