Kiểm toán nhà nước ký Quy chế phối hợp công tác với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Hà Giang

Ngày 29/7/2014, tại trụ sở HĐND - UBND tỉnh tổ chức Hội nghị ký Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán Nhà nước (KTNN) với Thường trực HĐND - UBND tỉnh Hà Giang và trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp KTNN. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Cao Tấn Khổng, Phó Tổng KTNN; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố; lãnh đạo KTNN khu vực X.
Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa kiểm toán Nhà nước với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Hà Giang
Quy chế phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với Thường trực HĐND và UBND tỉnh Hà Giang, gồm 3 chương, 9 điều, quy định sự phối hợp công tác giữa Kiểm toán nhà nước với Thường trực HĐND, UBND tỉnh Hà Giang trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm toán của KTNN và trong tổ chức hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý và điều hành ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật; Quy định nội dung phối hợp giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND trong việc xây dựng kế hoạch kiểm toán; thực hiện các loại hình kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động; thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; giám sát, thẩm tra, quyết toán dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách, quản lý điều hành ngân sách địa phương; bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về lĩnh vực tài chính, ngân sách cho đại biểu dân cử; xây dựng, sửa đổi, bổ sung, tuyên truyền các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chính sách, chế độ liên quan đến hoạt động của KTNN và HĐND, UBND tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Tài Vinh - UVBCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang và đồng chí Phó Tổng KTNN Cao Tấn Khổng khẳng định: Hà Giang là một trong những địa phương khó khăn nhất cả nước, nhưng thời gian qua bằng nhiều cơ chế, chính sách đã vận dụng cách làm linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn, từ một tỉnh nghèo đến nay đã có nhiều đổi sắc, đang có sự phát triển toàn diện, vững mạnh. Việc ký kết Quy chế phối hợp giữa KTNN với Thường trực HĐND, UBND tỉnh sẽ giúp Hà Giang quản lý và sử dụng ngân sách tài chính ngày càng tốt hơn, minh bạch hơn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, đồng chí Cao Tấn Khổng - Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đã trao Kỷ niệm chương của Tổng Kiểm toán Nhà nước cho các đồng chí: Triệu Tài Vinh – UV BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Vương Mí Vàng – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đàm Văn Bông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Kiểm toán Nhà nước./.

 

Đồng chí Phó Tổng KTNN Cao Tấn Khổng trao Kỷ niệm chương của Tổng Kiểm toán Nhà nước cho các đồng chí đã có đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Kiểm toán Nhà nước

Tác giả: Trần Quyên