Kết quả bầu cử và ra mắt đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất - HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Văn Sơn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tóm tắt tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026 và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 -2026.
Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo tóm tắt tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Kỳ họp thứ Nhất
Theo báo cáo, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đã kết thúc thành công tốt đẹp dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh, sự đoàn kết, thống nhất trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, được thực hiện đúng quy định, trình tự của pháp luật; công tác lãnh, chỉ đạo gắn với kiểm tra, giám sát được thực hiện sát sao, quyết liệt ở từng cấp, từng ngành; các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn của cấp ủy Đảng, chính quyền và Ủy ban bầu cử các cấp từ tỉnh đến cơ sở được ban hành đầy đủ, sớm, kịp thời và đúng quy định; việc thành lập các tổ phụ trách bầu cử, ấn định số đơn vị bầu cửở các cấp được thực hiện đầy đủ, khoa học, đảm bảo đúng tiến độ, quy định; công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽở tất cả các khâu, nhân sự được rà soát kỹ lưỡng theo quy định bảo vệ chính trị nội bộ; những người ứng cử đủ tiêu chuẩn, việc phân bổ những người ứng cử được thực hiện hợp lý, khoa học, theo cơ cấu, thành phần đối với từng đơn vị bầu cử; thực hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong công tác bầu cử. Cơ cấu, thành phần những người ứng cử thông qua các Hội nghị hiệp thương được thực hiện công khai, dân chủ, đúng theo định hướng của cấp ủy Đảng các cấp. Tỷ lệ đại biểu nữ, đại biểu dân tộc đạt tỷ lệ cao nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng đại biểu. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai sâu rộng với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

Chế độ thông tin, báo cáo được duy trì thường xuyên, đảm bảo thời gian quy định. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được giải quyết đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công tác tập huấn nghiệp vụ được triển khai kịp thời; đặc biệt là các thành viên của Tổ bầu cử được tập huấn về cách kiểm phiếu và tính kết quả bầu cử. Chỉ đạo đồng bộ và thống nhất việc thực hiện tốt công tác bầu cử gắn với đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19. Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các phương án sẵn sàng ứng phó các tình huống về giao thông, thiên tai bão lũ, dịch bệnh... được chuẩn bị chu đáo, có kế hoạch, phương án triển khai chặt chẽ, đồng bộ.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt cao 99,96%, trong đó nhiều xã đi bầu đạt 100%. Đại biểu trúng cử đề đạt số phiếu cao, đúng cơ cấu, thành phần. Tỷ lệ đại biểu trúng cử là đại biểu nữ, đại biểu người dân tộc thiểu số cao. Qua đó khẳng định sựổn định vềtình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, sự đoàn kết đồng lòng trong nhân dân.

Có thể nói cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại tỉnh Hà Giang đã diễn ra đúng Luật, an toàn, tiết kiệm. Ngày bầu cử trở thành ngày hội non sông, cử tri nô nức tham gia bỏ phiếu. Số cử tri của tỉnh tham gia bỏ phiếu đạt tỷ lệ rất cao và hoàn thành sớm so với cả nước, đã bầu đúng, bầu trúng, bầu đủ số đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo ấn định, cuộc bầu cử đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội đã bầu đủ 06 đại biểu Quốc hội khóa XV, trong đó có 03 đại biểu nữ; 05 đại biểu dân tộc thiểu số; 01 đại biểu trẻ tuổi; 01 đại biểu tái cử. Về trình độ người trúng cử có chuyên môn đại học 01 người; trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị là 05 người; trình độ trung cấp lý luận chính trị là 01 người.

Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ người trúng cử: riêng Hội đồng nhân dân tỉnh đã bầu đủ 57 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026: trong đó có 19 đại biểu nữ; 28 đại biểu dân tộc thiểu số; 7 đại biểu trẻ tuổi; 02 đại biểu ngoài Đảng; 29 đại biểu tái cử; 01 đại biểu tôn giáo. Tất các các đại biểu đề có trình độ chuyên môn và trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

Đối với Hội đồng nhân cấp huyện đã bầu đủ 370 đại biểu, trong đó đại biểu nữ 132 người; đại biểu dân tộc thiểu số 258 người; đại biểu trẻ tuổi là 125 người; đại biểu ngoài Đảng 19 người; đại biểu tái cử 156 người; đại biểu tôn giáo 01 người.

Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã đã bầu đủ 4.054 đại biểu, trong đó: số đại biểu nữ là 1.348 người chiếm 33,25%; đại biểu dân tộc thiểu số 3.466 người; đại biểu trẻ tuổi 2.279 người; đại biểu ngoài Đảng 446 người; đại biểu tái cử 1.873 người; 18 đại biểu tôn giáo.

Trên cơ sở đó, tại Kỳ họp thứ Nhất này, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 13 đơn vị bầu cử với 57 đại biểu trúng cử là:

 

. Các đại biểu HĐND tỉnh ra mắt Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các ông, bà: Vương Ngọc Hà; Hà Thị Minh Hạnh; Trần Mạnh Lợi; Hầu Thị Phương; Mua Hồng Sinh.

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các ông, bà: Hùng Thị Giang; Đào Hồng Hà; Trần Văn Minh; Giàng Thị Sự; Hoàng Văn Thịnh.

Đơn vị bầu cử số 3 gồm các ông, bà: Vũ Mạnh Hà; Ngô Xuân Nam; Trần Đức Quý; Nùng Thị Sứ; Hoàng Văn Vịnh.

Đơn vị bầu cử số 4 gồm các ông, bà: Đỗ Thị Hương; Đặng Quốc Khánh; Hoàng Đình Phới; Ngũ Thị Như Quỳnh; Phạm Văn Tú.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các ông, bà: Nguyễn Thế Bình; Chúng Thị Chiên; Thào Thị Liên; Trần Xuân Thủy; Bùi Văn Tuân.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm các ông, bà: Nguyễn Mạnh Dũng; Hầu Minh Lợi; Trần Đại Thắng; Bùi Quang Trí; Nguyễn Ngọc Triệu (Thích Đồng Huệ).

Đơn vị bầu cử số 7 gồm các ông, bà: Hoàng Gia Long; Ngô Xuân Nam; Đỗ Anh Tuấn.

Đơn vị bầu cử số 8 gồm các ông, bà: Hoàng Thị Thanh Huyền; Thào Hồng Sơn; Nguyễn Chí Thâm.

Đơn vị bầu cử số 9 gồm các ông, bà: Voòng Phùng Hồng; Trần Quang Minh; Phạm Thị Hồng Yên.

Đơn vị bầu cử số 10 gồm các ông, bà: Hà Việt Hưng; Hoàng Văn Kiên; Nguyễn Thùy Linh.

Đơn vị bầu cử số 11 gồm các ông, bà: Chu Thị Ngọc Diệp; Lại Thị Hương; Triệu Tài Phong; Nguyễn Minh Tiến.

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các ông, bà: Vàng Đình Chiến; Vàng Seo Cón; Lý Chòi Nhàn; Nguyễn Văn Sơn; Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Đơn vị bầu cử số 13 gồm các ông, bà: Sền Văn Bắc; Nguyễn Thị Mai Dung; Phan Huy Ngọc; Đặng Đức Thành; Hạng Kháy Vần.

Ngay sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban bầu cử báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, 57 đại biểu HĐND tỉnh khóa mới đã ra mắt kỳ họp.
Lan Phương