Họp thống nhất nội dung chương trình Kỳ họp thứ hai – HĐND tỉnh khóa XVIII

Chiều ngày 28/6, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp với UBND, Ủy ban MTTQVN, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh thống nhất một số nội dung chương trình Kỳ họp thứhai HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Lý Hồng Quang, Phó chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
Đ/c Phạm Văn Tú, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh thông qua  dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ haiHĐND tỉnh
Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh dự kiến được tổ chức trong 03 ngày từ ngày 14/7 đến ngày 16/7 tại Hội trường lớn Tỉnh ủy Hà Giang. Kỳ họp sẽ xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND tỉnh, báo cáo của các cơ quan Tư pháp và xem xét các tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trình tại kỳ họp như: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của các Ban HĐND tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 16 – HĐND tỉnh khóa XVII đến trước Kỳ họp thứ Nhất – HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các báo cáo của UBND tỉnh gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương và sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Báo cáo của các cơ quan tư pháp gồm: Báo cáo về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân và Cục thi hành án dân sự tỉnh.Kỳ họp cũng nghe thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Kỳ họp dự kiến ban hành các nghị quyết về: Quy chế hoạt động của HĐND Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; nội quy các kỳ họp HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Giang khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 – 2026; chương trình giám sát năm 2022 của HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 và sửa đổi nội dung giám sát chuyên đề quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 23/NQ – HĐND ngày 10/7/2020 về ban hành chương trình giám sát năm 2021 của HĐND tỉnh Hà Giang; quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Hà Giang; quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập, từ năm học 2021 -  2022 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Hà Giang; quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức đang làm việc tại cơ sở cai nghiệm ma túy tỉnh Hà Giang; quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội; đối tượng khó khăn được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh; quy định mức trợ cấp ngày công lao động cho dân quân trên địa bàn tỉnh Hà Giang; phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng dự án: cụm công trình thủy lợi các huyện Bắc Quang, Quang Bình tỉnh Hà Gian; thông qua Danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2021 (bổ sung); phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý; phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang;thông qua các nhiệm vụ Đồ án Quy hoạch xây dựng khu chức năng do UBND tỉnh Hà Giang tổ chức lập quy hoạch.

Thảo luận tại cuộc họp, các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành làm rõ căn cứ ban hành Nghị quyết về việc chuyển đổi chất lợp mái cho các hộ gia đình có nhà ở bị hưng hỏng, thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh; đối tượng thụ hưởng trong Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao khác đang luyện tập tập trung, thi đấu của tỉnh Hà Giang, đồng thời cũng đề nghị các sở, ban ngành nghiên cứu kỹ các tờ trình để tham mưu cho UBND tỉnh đảm bảo thời gian, quy trình, chất lượng.
 
Đ/c Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp.
 
Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Hoàng Gia Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, đồng thời xin rút một số tờ trình của các ngành chưa chuẩn bị kịp và để các ngành có thời gian bàn bạc, nghiên cứu, chỉnh sửa cho phù hợp, đảm bảo căn cứ pháp lý cũng như sự cần thiết ban hành nghị quyết và đề nghị bổ sung thêm một số tờ trình cần thiết khác.
 

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên kết luận tại buổi làm việc.

 
Kết luận tại buổi việc, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: UBND tỉnh bổ sung thêm báo cáo công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và báo cáo giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh rút một số nghị quyết để tiếp tục nghiên cứu hoàn chỉnh trình kỳ họp sau. Đồng thời cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo văn phòng UBND tỉnh, các sở, ngành chuyển các văn bản trình Kỳ họp cho các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu, thẩm tra theo đúng thời gian quy định. Giao cho các Ban HĐND tỉnh chủ động nghiên cứu thẩm tra các tờ trình theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh./.
Lan Phương