Họp báo trước Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều ngày 04/3/2021, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Giang đã tổ chức họp báo trước Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tham dự họp báo có đông đủ các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh.
Toàn cảnh họp báo
Tại buổi họp báo, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND đã thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, kỳ họp sẽ tổ chức họp tập trung trong ½ ngày 12/3/3021 tại Hội trường lớn HĐND - UBND tỉnh; xem xét 09 báo cáo của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh, 02 báo cáo của các cơ quan Tư pháp và 01 báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của UBND tỉnh khóa XVII; xem xét 03 Tờ trình và dự kiến thông qua 03 nghị quyết về các nội dung: Quy định mức chi cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh; Về việc điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Về việc phê duyệt chủ trương chuyển đổi rừng công trình Khu liên hợp thể thao và văn hóa tỉnh Hà Giang (giai đoạn 1).
 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thủy, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thông báo dự kiến, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 17.
 
Tham gia thảo luận về nội dung, hình thức tuyên truyền cho Kỳ họp, các đại biểu cơ bản đồng tình nhất trí đối với các nội dung tuyên truyền, đồng thời đề xuất một số hình thức để nâng cao công tác phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan báo chí về các hoạt động trước, trong và sau Kỳ họp HĐND tỉnh để cử tri và nhân dân trong toàn tỉnh biết, theo dõi. Nhiều đại biểu cho rằng, đây là Kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ 2016 - 2021, vì vậy, ngoài tuyên truyền hoạt động của Kỳ họp thì các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, phản ánh kết quả hoạt động của HĐND, các đại biểu HĐND trong cả nhiệm kỳ vừa qua.

 
Lãnh đạo Báo Hà Giang phát biểu tại họp báo

 
Kết thúc họp báo, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã tiếp thu các ý kiến tham gia và nhất trí sẽ tích cực phối hợp, trao đổi thường xuyên, cung cấp đầy đủ thông tin với các cơ quan thông tấn báo chí đểcông tác tuyên truyền hoạt động của HĐND tỉnh trong thời gian tới được đầy đủ, kịp thời.
Hoàng Huyền