Họp Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Bắc Mê

Chiều ngày 15.1, tại huyện Bắc Mê, Đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Bắc Mê đã tổ chức họp triển khai nhiệm vụ năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn công tác chủ trì buổi họp. Tham dự buổi họp có các thành viên Đoàn công tác theo Quyết định số 2204-QĐ/TU ngày 01 tháng 10 năm 2019; Quyết định số 2509-QĐ/TU ngày 14/8/2020 và Quyết định số 198-QĐ/TU của Tỉnh ủy Hà Giang. Về phía huyện có đồng chí Bùi Văn Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; Các đồng chí trong Thường trực, Thường vụ Huyện ủy; Thường trực HĐND; UBND; UBMTTQ huyện và các đồng chí Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn của huyện Bắc Mê
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Chúng Thị Chiên phát biểu kết luận tại buổi họp
Tại buổi họp, Đoàn công tác đã báo cáo đánh giá tổng kết hoạt động của Đoàn công tác theo Quyết định số 2204-QĐ/TU; Quyết định số 2509-QĐ/TU ngày 14/8/2020 của BTV Tỉnh ủy Hà Giang về theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với Đảng bộ huyện Bắc Mê năm 2020. Qua một năm hoạt động cho thấy các thành viên Đoàn công tác đã rất tích cực, chủ động thường xuyên làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy; các xã, thị trấn để nắm tình hình chung và định hướng, cho chủ trương đối với các vấn đề về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trong triển khai, hoạt động của Đoàn công tác đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao, biểu dương, ghi nhận và tặng Bằng khen cho hoạt động của Đoàn công tác trong năm 2020.

Thay mặt Đoàn công tác, đồng  chí Chúng Thị Chiên đã Thông báo Quyết định số 198-QĐ/TU ngày 05 tháng 01 năm 2021 của Tỉnh ủy Hà Giang thành lập Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, theo dõi, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối với Đảng bộ huyện, thành phố trực thuộc Tỉnh ủy. Theo đó, Đoàn công tác tại huyện Bắc Mê có 15 đồng chí gồm: Đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn; Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Phó Trưởng đoàn Thường trực; Sùng Đại Hùng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội, Phó Trưởng đoàn; Thào Mí Sính, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bàn Ngọc Tấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Triệu Trung Hiệp, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh; Trần Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bùi Minh Đại, Phó Giám đốc Công ty Điện lực tỉnh; Cù Duy Man, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông; Nguyễn Đình Dích, Phó Giám đốc Sở Y tế; Chu Đình Quang, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; Nguyễn Đức Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Thiều Văn Toàn, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại buổi họp các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến, thảo luận dân chủ đối với Quy chế làm việc, Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Đoàn công tác; dự kiến phân công nhiệm vụ cho các thành viên Đoàn công tác theo dõi chỉ đạo các xã, thị trấn theo lĩnh vực tại huyện Bắc Mê.

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Bùi Văn Tuân, Bí thư Huyện ủy cảm ơn sự đóng góp về công sức trí tuệ và việc vận động, hỗ trợ, xã hội hóa giúp đỡ cho huyện của các đồng chí thành viên Đoàn công tác, góp phần thành công vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện. Đồng chí đề xuất với Đoàn công tác trong thời gian tới tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ huyện thực hiện tốt các mặt công tác, nhất là lãnh chỉ đạo cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí thành viên Đoàn công tác tiếp tục lãnh đạo quan tâm theo lĩnh vực của ngành và trên nhiều lĩnh vực khác tại địa bàn được phân công phụ trách. Đồng chí cũng yêu cầu các xã, thị trấn thực hiện tốt chế độ báo cáo cung cấp kịp thời các thông tin theo yêu cầu thành viên đoàn công tác và các vấn đề phát sinh tại địa bàn cơ sở để có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Huyện luôn tạo điều kiện thuận nhất để các thành viên đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ban Thường vụ tỉnh ủy giao.

 

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Chúng Thị Chiên và Lãnh đạo huyện Bắc Mê trao quà chia tay thành viên đoàn công tác 2204 nhận nhiệm vụ mới.
 
Phát biểu Kết luận buổi họp, đồng chí Chúng Thị Chiên, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị: Trong năm 2021, các thành viên Đoàn công tác bám sát nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo Đảng bộ huyện Bắc Mê thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Phối hợp cùng Đảng bộ huyện triển khai các nội dung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; đồng thời, cũng thống nhất chế độ báo cáo của các đồng chí thành viên với Trưởng đoàn công tác. Yêu cầu các thành viên đoàn công tác, cần tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch làm việc với các xã, thị trấn và các cơ quan, ban, ngành của huyện theo nhiệm vụ được phân công. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Nông thôn mới, công tác vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện... Tiếp tục chỉ đạo việc phổ biến quán triệt và thực hiện các  Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, xã... Chỉ đạo thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các các, Đại hội Hội liên hiệp phụ nữ xã, thị trấn của huyện. Đồng chí cũng đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê tạo điều kiện thuận lợi cho thành viên đoàn công tác theo sự phân công. Các xã, thị trấn phối hợp tốt với thành viên đoàn công tác, thực hiện tốt công tác thông tin từ cơ sở, với các thành viên trong đoàn đảm bảo nhanh chính xác nhất, để các thành viên phát huy tốt vai trò trách nhiệm được phân công.
Hoàng Hiền