Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ VII, tại Hòa Bình

Ngày 17/9, tại tỉnh Hòa Bình đã diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng nhân dân 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ VII. Đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên BCHTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc Hội dự và chỉ đạo hội nghị. Đến dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội cùng lãnh đạo, đại biểu HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc. Đoàn Hà Giang tham dự Hội nghị có các đồng chí trong thường trực, các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, thường trực HĐND các huyện Xín Mần và Đồng Văn, do đồng chí Vương Mí Vàng - Phó Bí Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Hội nghị lần này với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương”.
Đ/c Vương Mí Vàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị
Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình, nhấn mạnh: Trong những năm qua, hoạt động của HĐND các tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, so với yêu cầu về chất lượng, hiệu quả mà hoạt động của HĐND cần đạt được để góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền vẫn còn khiêm tốn, chưa tạo được chuyển biến mạnh mẽ.  Hội nghị này có nội hàm khá rộng và có ý nghĩa rất quan trọng, thông qua trao đổi, thảo luận để tìm ra những nội dung cốt lõi, những giải pháp mang tính khả thi, phù hợp với thực tiễn, nhằm tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Thông qua hội nghị, là dịp để báo cáo, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ về những khó khăn, bất cập, đề xuất các giải pháp để không ngừng hoàn thiện và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương trên cơ sở Hiến pháp năm 2013.  

Hội đồng nhân dân 14 tỉnh trong khu vực đã có nhiều báo cáo tham luận, trao đổi với nhiều nội dung phong phú và thiết thực như: Tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với sự đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; Kết quả Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiệm vụ và giải pháp cho những năm tiếp theo; Nâng cao chất lượng giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và lời hứa sau chất vấn; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quyết định của HĐND; Kinh nghiệm tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động HĐND hai cấp tỉnh – huyện; Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương; Hiệu quả hoạt động của Ban HĐND tỉnh góp phần nâng cao chất lượng cơ quan dân cử tại địa phương; Nâng cao vai trò tham mưu, giúp việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh...

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến thiết thực nhằm tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử ở địa phương, tập trung vào các nội dung, như: Sớm sửa đổi Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003, trong đó xác định vị trí pháp lý của Thường trực HĐND là một cơ quan thường trực của HĐND; Quy định thống nhất trong cả nước về số lượng thành viên và cơ cấu Thường trực, các Ban HĐND cấp tỉnh, huyện theo hướng: Thường trực HĐND tỉnh gồm có Chủ tịch và 02 Phó Chủ tịch; các Ban HĐND có Trưởng Ban và 02 Phó Trưởng ban hoạt động chuyên trách; Trưởng các Ban HĐND được tham gia cấp ủy cùng cấp; sớm ban hành Luật hoạt động giám sát của HĐND, trong đó quy định rõ về trách nhiệm, trình tự và chế tài đối với đơn vị chịu sự giám sát trong việc cung cấp thông tin, báo cáo hoạt động và thực hiện các kiến nghị sau giám sát; xem xét sửa đổi Luật thi đua khen thưởng, bổ sung thêm đối tượng được khen thưởng là tập thể và cá nhân đại biểu HĐND; sửa đổi bổ sung nghị quyết 545/2007/QN-UBTVQH12, ngày 11/12/2007 của UBTVQH về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cho phù hợp với tình hình hiện nay...

Kết thúc hội nghị, đại diện các đoàn đã chứng kiến lễ ký kết bàn giao đăng cai tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác HĐND 14 tỉnh Trung du và Miền núi  phía Bắc lần thứ VIII cho Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai./.

 

Đoàn Hà Giang chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị giao ban

Tác giả: Trần Quyên