Hội nghị tổng kết hoạt động HĐND các cấp năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015

Chiều ngày 9/2/2015, tại Hội trường lớn HĐND – UBND tỉnh, HĐND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoat động HĐND các cấp năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khánh Lâm, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Đàm Văn Bông, Phó Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, đại biểu HĐND cấp tỉnh; Thường trực HĐND – UBND, UBMTTQ, các Ban HĐND, Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố, đại diện Thường trực HĐND một số xã, phường, thị trấn tham dự hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động HĐND các cấp tỉnh Hà Giang năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 cho thấy: Trong năm, HĐND các cấp tỉnh Hà Giang tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; đặc biệt sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Mặt trận Tổ quốc các cấp, HĐND các cấp tỉnh Hà Giang với quyết tâm “Tiếp tục đổi mới và đổi mới có hiệu quả hoạt động của HĐND” và Đề án “đổi mới và nâng cao chất lượng Kỳ họp HĐND”, đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã”; đổi mới công tác tiếp xúc cử tri… đã khẳng định vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quyết định các chủ trương, biện pháp quan trọng để phát huy tiềm năng của địa phương phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, thực hiện tốt vai trò giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đặt ra. Năm 2014, HĐND các cấp đã tổ chức 485 Kỳ họp, tăng 7 Kỳ họp so với năm 2013. Thông qua các Kỳ họp, HĐND các cấp đã ban hành 2.300 Nghị quyết, tăng 452 NQ so với năm 2013 (trong đó cấp tỉnh ban hành 48 NQ; cấp huyện 168 NQ; cấp xã 2.084 NQ). Các NQ ban hành đúng thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định, có chất lượng, có tính khả thi. Công tác chuẩn bị Kỳ họp như: Các văn bản trình Kỳ họp được chuẩn bị tương đối tốt; công tác thẩm tra các báo cáo, đề án và dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp được các Ban HĐND các cấp chuẩn bị chất lượng, đảm bảo các căn cứ pháp lý và thực tiễn, có tính phản biện cao. Chủ tọa điều hành Kỳ họp đảm bảo đúng quy định, khoa học, phát huy được dân chủ và trí tuệ của đại biểu. Tại các Kỳ họp, đại biểu HĐND đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tích cực thảo luận và có chính kiến cụ thể vào nội dung các báo cáo và dự thảo NQ; thực hiện chất vấn và yêu cầu giải trình các vấn đề mà đại biểu quan tâm. Cũng trong năm nay, HĐND các cấp đã thực hiện quyền giám sát đối với những người do HĐND bầu, thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết 35/2012/NQ – QH ngày 21/11/2012 của Quốc hội, tổng số người được lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND 3 cấp là 1.184 người. Kết quả có 658 người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao, 319 người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm; 202 người có dưới 50% số đại biểu đánh giá tín nhiệm cao và tín nhiệm; 5 người có trên 50% tổng số đại biểu đánh giá tín nhiệm thấp. Qua đó đã phản ánh đúng năng lực, sự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất của người được lấy phiếu tín nhiệm, giúp họ thấy được mức độ tín nhiệm của mình, phát huy ưu điểm, có phương hướng khắc phục những khuyết điểm, thiếu sót, tiếp tục rèn luyện, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động. Công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau các Kỳ họp được truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, trả lời chất vấn và bế mạc Kỳ họp đến cử tri toàn tỉnh.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, HĐND các cấp đã phối hợp thực hiện được 15.188 lượt, tiếp thu, tổng hợp được 8.596 ý kiến, kiến nghị và chuyển đến các cấp, các ngành chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với hoạt động giám sát, trong năm 2014, HĐND các cấp tỉnh Hà Giang đã tổ chức thực hiện hoàn thành 1.239 cuộc giám sát, khảo sát theo chương trình mà Nghị quyết HĐND các cấp đã đề ra. Qua các cuộc giám sát, khảo sát của HĐND 3 cấp, đã có 3.826 kiến nghị của đoàn giám sát đối với UBND, các ngành, các cấp, các đơn vị. Các kết luận, kiến nghị qua giám sát đã được các đơn vị quan tâm thực hiện. Đến nay đã giải quyết dứt điểm 3.393 kiến nghị đạt 88,7%. Từ đó, đã nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Các cuộc giám sát, khảo sát được thực hiện đúng quy định của pháp luật. Kế hoạch, đề cương báo cáo được gửi đến đối tượng giám sát ít nhất là 7 ngày trước khi tiến hành giám sát; mục đích, yêu cầu, địa điểm, phương pháp tiến hành giám sát được xác định cụ thể, hình thức giám sát luôn được đổi mới, vận dụng linh hoạt, phù hợp theo điều kiện thực tế từng địa phương, từng lĩnh vực; xác định, lựa chọn vấn đề thiết thực, trọng tâm, bức xúc trong dư luận xã hội, không trùng lặp. Nhờ đó, chất lượng các cuộc giám sát ngày càng nâng lên, đạt kết quả cao, góp phần khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực thi pháp luật của các cơ quan, đơn vị hữu quan, cũng như quá trình triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Đối với hoạt động tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, Thường trực HĐND các cấp, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tiếp nhận 1.108 đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đã chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 506 đơn. Quy trình xử lý và theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân từng bước đổi mới và chặt chẽ. Mặt khác, Thường trực HĐND tỉnh tăng cường phối hợp tốt với Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp với công dân có đơn thư khiếu nại kéo dài để giải quyết dứt điểm các kiến nghị, đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân…

Viêc thực hiện đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND cấp xã” đã đi vào nề nếp, đúng Luật định. Chất lượng các Kỳ họp đã được nâng lên, công tác đảm bảo cho Kỳ họp cũng như nội dung chương trình Kỳ họp cơ bản được chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ tọa điều hành linh hoạt, khoa học; diễn biến Kỳ họp theo đúng trình tự của Đề án.

Phương hướng, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2015 với mục tiêu chung là tiếp tục đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu cơ bản đồng tình cao với dự thảo báo cáo do Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị và nêu ra các giải pháp thực hiện tốt trong năm 2015 tập trung vào các vấn đề trọng tâm như: Công tác chuẩn bị Kỳ họp, công tác giám sát, tiếp xúc cử tri, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

Phát biểu kết luận tại Hội nghị đồng chí Vương Mí Vàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Để hoàn thành nhiệm vụ đặt ra trong năm 2015 đề nghị HĐND các cấp làm tốt công tác tham mưu kiện toàn tổ chức Thường trực HĐND, các Ban HĐND đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ; tham mưu cho Cấp ủy cùng cấp về phương án nhân sự đại biểu HĐND cùng cấp nhiệm kỳ tới. Tổ chức các Kỳ họp thường kỳ và Kỳ họp chuyên đề theo hướng nâng cao chất lượng các Kỳ họp HĐND, đảm bảo đúng thời gian quy định; Thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri nhất là phát huy được vai trò của đảng viên là đại biểu HĐND trong việc truyền tải nghị quyết HĐND đến với nhân dân và cử tri trong toàn tỉnh. Hoàn thành chương trình giám sát theo Nghị quyết HĐND các cấp đề ra trong năm 2015, đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Uỷ ban MTTQ và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Tác giả: Lan Phương