Hội nghị Trao đổi kinh nghiệm HĐND 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc tại Cao Bằng

Sáng ngày 28.10, tại trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Thường trực HĐND tỉnh Cao Bằng đã đăng cai tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động Hội đồng Nhân dân 14 tỉnh khu vực trung du và miền núi phía Bắc lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2016-2021. Tham dự hội nghị có đồng chí Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, văn phòng Quốc hội; các Bộ, ngành trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Bắc; Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện thành phố tỉnh Cao Bằng và Thường trực HĐND 13 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Về phía tỉnh ta có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng, các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị
Vi chủ đề “Kết quả c đu hot đng HĐND theo Lut Tổ chc chính quyn đa phương 2015 và nhng vn đề đt ra cn quan tâm gii quyết”. Các đi biu tham dự hi nghị đã tp trung tho lun nhiu ni dung quan trng như: Hot đng ca các bộ phn Thưng trc Hi đng Nhân dân, hot đng giám sát, tiếp công dân ca Hi đng Nhân dân... đng thi đề xut, kiến nghị các bin pháp cn thiết nhm nâng cao năng lc, hiu quả hot đng ca Hi đng Nhân dân các cp trong thi gian ti. 

Phát biu chỉ đo Hi ngh, Đi tưng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đng, Phó Chủ tch Quc hi ghi nhn, đánh giá cao vai trò, trách nhim ca Hi đng Nhân dân các cp đã không ngng đi mi hình thc, nâng cao cht lưng hiu quhot đng, góp phn quan trng vào vic thc hin thng li các nhim vụ phát trin kinh tế - xã hi, quc phòng - an ninh ca các đa phương, nâng cao đi sng vt cht và tinh thn ca nhân dân. Để tiếp tc thc hin tt chc năng, thm quyn ca HĐND theo Hiến pháp và pháp lut, đáp ng sự kỳ vng ca cử tri, Phó Chủ tch Quc hi Đỗ Bá Tỵ yêu cu: HĐND, Thưng trc HĐND các tnh cn phát huy nhng thành tu, kinh nghim hot đng, bám sát Nghị quyết Đi hi Đng toàn quc ln thứ  XII, Nghị quyết Đi hi Đng bộ tnh và căn cứ vào tình hình thc tin ca đa phương để cụ thể hóa vào Nghị quyết ca HĐND tnh. Tp trung nâng cao cht lưng và hiu quả trong hot đng giám sát; tăng cưng mi quan hệ và phi hp cht chẽ vi UBND tnh và y ban MTTQ cùng cp trong vic chun bị ni dung kỳ hp; tăng cưng, phi hp vi các cơ quan ca Quc hi, Bộ Ni vụ trong hưng dn tổ chc và hot đng, to sự thng nht gia Trung ương và đa phương. Chú trng vai trò chỉ đo, điu hòa phi hp hot đng ca Thưng trc HĐND đi vi các ban ca HĐND, tổ đi biu HĐND, kin toàn văn phòng HĐND theo hưng chuyên nghip, hiu qu; tăng cưng công tác thông tin tuyên truyn để làm cu ni gia chính quyn vi nhân dân. y ban Thưng vQuc hi giao Ban Công tác đi biu ca Quc hi chtrì, phi hp vi Thưng trc HĐND các tnh trong vic chủ trì, phi hp la chn chủ đ, tổ chc hi ngh, tng hp ý kiến, để tham mưu cho y ban Thưng vụ Quc hi hưng dn hot đng.

Cũng ti hi nghị ln này, Thưng trc HĐND tnh Cao Bng đã bàn giao quyn đăng cai tổ chc Hi nghị trao đi kinh nghim hot đng HĐND các tnh khu vc trung du và min núi phía Bc ln thứ hai, nhim kỳ 2016 – 2021 dự  kiến vào tháng 4 năm 2017 cho Thưng trc HĐND tnh Hà Giang. Phát biu nhn đăng cai vào năm 2017, đng chí Hoàng Văn Vnh, Tnh y viên, Phó Chủ tch HĐND tnh rt vui mng và phn khi khi Hà Giang là tnh thứ 2 đăng cai hi nghị trao đi kinh nghim hot đng HĐND các tnh khu vc trung du và min núi nhim kỳ 2016-2021. Và gii thiu các đim đến thăm quan du lch ni tiếng đang thu hút du khách trong và ngoài tnh, vi vẻ đp hùng vĩ ca thiên nhiên và sự mến khách ca con ngưi Hà Giang. Mong rng sẽ đưc đón tiếp các tnh tham dự hi nghị ti Cao nguyên đá Đng Văn tnh Hà Giang để Hi nghị ln thứ 2 din ra thành công tt đp.

 

Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng bàn giao cho lãnh đạo tỉnh Hà Giang đăng cai tổ chức hội nghị Trao đổi kinh nghiệm HĐND 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ 2 nhiệm kỳ 2016-2021

Kết thúc hi ngh, tiếp thu nhng ý kiến tham lun ti hi ngh, lãnh đo tnh Cao Bng khng đnh: Tham lun ca các đa phương ti hi nghị đã đánh giá cao ý nghĩa to ln ca Lut Tổ chc chính quyn đa phương trong vic khng đnh và nâng cao vị thế, quyn lc ca cơ quan HĐND. Đây là hành lang pháp lý quan trng, góp phn nâng cao cht lưng bộ máy và hiu quả hot đng ca HĐND các cp, giúp cho HĐND thc sự là cơ quan quyn lc Nhà nưc ở đa phương như Hiến pháp đã quy đnh. Tuy nhiên, sau 1 năm thc hin theo quy đnh ca Lut Tổ chc chính quyn đa phương, các tham lun cũng đã nêu lên mt số bt cp cn tháo g... Vi trách nhim ca đơn vị đăng cai tổ chc hi ngh, Thưng trc HĐND tnh Cao Bng sẽ tp hp các ý kiến, đề xut ca các tnh để báo cáo, kiến nghị vi Bộ Chính tr, Quc hi, Chính phủ và các cơ quan Trung ương xem xét, hoàn thin chủ trương, chính sách, hành lang pháp lý, to điu kin bo đm nâng cao hiu lc, hiu quả hot đng ca HĐND cp tnh theo Lut Tổ chc chính quyn đa phương./.
Lan Phương