HĐND tỉnh Hà Giang họp báo trước Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) – HĐND tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016

Chiều ngày 23/9/2014, tại Trụ sở Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo thông báo thời gian, địa điểm, dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
Đ/c Chúng Thị Chiên - UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp
Đồng chí Chúng Thị Chiên – Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi họp báo; cùng dự có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; lãnh đạo các cơ quan khối đoàn thể, lực lượng vũ trang; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, lãnh đạo và phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi họp báo, Thường trực HĐND tỉnh đã thông báo tới các đại biểu về thời gian tổ chức Kỳ họp 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XVI diễn ra trong 02 ngày từ ngày 29/9/2014 đến ngày 30/9/2014. Địa điểm tại Hội trường lớn HĐND – UBND tỉnh. Về chương trình Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) dự kiến sẽ xem xét, quyết định các nội dung sau: xem xét Tờ trình về việc thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí địa chính, lệ phí hộ tịch, cư trú, chứng minh nhân dân; Tờ trình về việc Quy định mức thu, đối tượng thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo tác động môi trường; Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 84/2013/NQ- HĐND ngày 26/4/2013 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình về việc Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban MTTQ tỉnh và cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP, ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Tờ trình về việc bổ sung số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Hà Giang năm 2014;Tờ trình về việc ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng, Đoàn thể và Nhà nước tỉnh Hà Giang; Tờ trình về việc Quy định mức chi đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Tờ trình về việc đề nghị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới một số Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành; các Tờ trình về công tác cán bộ; Kỳ họp xem xét các Báo cáo và Tờ trình của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh; HĐND tỉnh cũng sẽ dành thời gian để các đại biểu thảo luận tại hội trường…

Kết thúc buổi họp báo, đồng chí Chúng Thị Chiên – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đề nghị cơ quan tuyên truyền của Đảng, UBMTTQ và các tổ chức thành viên, lực lượng vũ trang tỉnh Hà Giang, các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức tuyên truyền đến toàn thể cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh biết, theo dõi và giám sát hoạt động tại Kỳ họp của HĐND tỉnh./.

Tác giả: Thanh Hà