Giám sát kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại huyện Đồng Văn.

Tiếp tục chương trình giám sát về kết quả công tác cải cách hành chính theo cơ chế “một cửa” tại huyện Đồng Văn, sau khi giám sát thực tế tại xã Lũng Cú, Ma Lé và Thị Trấn Đồng Văn, chiều ngày 8/10/2013, đoàn giám sát của Ban pháp chế HĐNDtTỉnh do đồng chí Hoàng Đình Phới làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại UBND huyện Đồng Văn.
Đồng chí Nguyễn Đức Tính - Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện cải cách thủ tục hành chính "một cửa" của huyện Đồng Văn
Làm việc với đoàn giám sát, về phía huyện Đồng Văn có đồng chí Nguyễn Đức Tính – phó chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo văn phòng UBND huyện cùng lãnh đạo các phòng chuyên môn của huyện (Phòng Tư pháp; phòng tài chính – kế hoạch; phòng Lao động-Thương binh – Xã hội;  phòng Nội vụ; phòng Tài nguyên – Môi trường).

Bộ phận một cửa tại UBND huyện Đồng Văn được tổ chức đi vào hoạt động từ năm 2007. Trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục  hành chính đã được cấp ủy, chính quyền và các ngành của huyện thường xuyên quan tâm. Thể chế hành chính ngày càng được đổi mới, đúng pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương; đội ngũ cán bộ làm tại bộ phận một cửa có trình độ chuyên môn, giải quyết các thủ tục hành chính đúng quy trình và kịp thời… Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ như: Phòng làm việc chưa đạt chuẩn theo quy định; thiếu cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của bộ phận giao dịch “một cửa”; người dân đến giao dịch thường không qua bộ phận giao dịch “một cửa”;….

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Hoàng Đình Phới đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà huyện Đồng Văn đã đạt được trong công tác thực hiện cải cách thủ tục hành chính những năm qua và chia sẻ trước những khó khăn của huyện. Trong thời gian tới, để làm tốt hơn công tác cải cách thủ tục hành chính đồng chí đề nghị UBND huyện cần khắc phục những khó khăn, tiếp tục lãnh chỉ đạo việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính; chủ động rà soát lại bộ phận giao dịch “một cửa” và việc bố trí cán bộ làm việc tại bộ phận này ở các xã trong huyện để bộ phận này đi vào hoạt động nề nếp, hiệu quả hơn;….

Tác giả: Thu Hiền