Đồng chí Chúng Thị Chiên, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự họp Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê

Ngày 01.6.2021, đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn công tác theo dõi, chỉ đạo huyện Bắc Mê (theo Quyết định 198-QĐ/TU của Tỉnh ủy) đã dự phiên họp định kỳ tháng 5/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê.
Toàn cảnh phiên họp Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê tháng 5/2021
Trong tháng 5, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Mê đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đảng; công tác phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn huyện, nhất là việc đôn đốc triển khai các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nắm tình hình tư tưởng trong Nhân dân, dư luận xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; phòng, chống thiên tai, dịch bệnh… Cụ thể: công tác chuẩn bị, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVvà đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 được triển khai chu đáo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và cử tri. Nhờ đó, huyện Bắc Mê đã tổ chức thành công cuộc bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,99%, số lượng đại biểu của Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện, xã đều được bầu đủ theo quy định, các đại biểu trúng cử đều có tỷ lệ phiếu bầu cao, cơ bản bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần theo định hướng của cấp ủy Đảng. Về phát triển kinh tế, tổng diện tích gieo trồng đạt 101,03%, vận động nhân dân thựchiện trồng rừng mới đạt 124,0%, thu ngân sách đạt 29,45% kế hoạch giao; thực hiện giải ngân các nguồn vốn đạt 17,98%; quan tâm chỉ đạo thực hiện điều chỉnh, bổ sung Đồ án quy hoạch và Đề án xây dựng nông thôn mới của các xã; tiếp tục thực hiện cơ chế hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đến nay đã có 58 hộ thực hiện, đạt 83,67% so với kế hoạch; giải ngân được cho 25 hộ vay vốn với tổng số kinh phí 750 triệu đồng; tiếp tục chỉ đạo xây dựng các phương án để thực hiện tốt công tác thi tốt nghiệp THPT cấp huyện năm 2021 đảm bảo đúng pháp luật; tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn huyện đều ổn định, không có diễn biến phức tạp, không có các vụ việc gây rối, tập trung đông người, biểu tình, phức tạp về ANTT; không có vụ tai nạn, cháy nổ, trọng án, vi phạm pháp luật xảy ra tại khu vực bầu cử.
 
Đ/c Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp
 
Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Chúng Thị Chiên yêu cầu huyện Bắc Mê cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực, nhất là một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tập trung hoàn thành việc tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVvà đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 gắn với tổng kết công tác thi đua khen thưởng về bầu cử; chỉ đạo tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất HĐND các cấp; tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch bệnh covid -19, đảm bảo sẵn sàng các điều kiện, phương án ứng phó khi có dịch xảy ra và phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc, không để lây lan dịch bệnh trên diện rộng; đẩy nhanh triển khai các giải pháp, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra; tập trung giải ngân các nguồn vốn, các công trình, dự án khởi công mới năm 2021, đặc biệt là việc thực hiện dự án ổn đinh đời sống dân cư thuộc dự án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang trên địa bàn huyện Bắc Mê; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ trồng rừng theo chỉ tiêu tỉnh giao (150 ha); hoàn thành thu hoạch vụ Xuân đảm bảo khung thời vụ;tiếp tục đẩy nhanh tiến độ chương trình xây dựng Nông thôn mới, Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo; Đề án cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế hộ đảm bảo chất lượng; chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thi tốt nghiệp THPT cấp huyện năm 2021 gắn với phương án phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm hoàn thành việc rà soát, sắp xếp cán bộ công chức xã đảm bảo theo đúng quy định, sớm kiện toàn đầy đủ chức danh PCT UBND đối với xã loại 2; thực hiện tốt công tác tiếp công dân và tổ chức đối thoại với nhân dân nhằm kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh...
Hoàng Hiền