Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại huyện Vị Xuyên

Thực hiện Luật tổ chức HĐND – UBND năm 2003, Quy chế hoạt động của HĐND năm 2005. Ngày 26/11/2014, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vị Xuyên gồm các ông, bà: Đỗ Anh Tuấn – Phó Trưởng Ban KT - NS HĐND tỉnh; Mai Thị Hạnh - Ủy viên Thường trực HĐND huyện đã tiếp xúc cử tri tại thôn Lùng Vùi xã Thượng Sơn và Tổ dân phố 7 thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên. Dự buổi tiếp xúc cử tri có các đồng chí Thường trực HĐND, UBMTTQ huyện; Thường trực Đảng ủy, HĐND - UBND, đại diện ban, ngành của 2 xã cùng đông đảo các bậc cử tri thôn Lùng Vài xã Thượng Sơn và Tổ dân phố 7 thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên.


Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vị Xuyên TXCT tại thôn Lùng Vùi, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên

 
Tại các buổi tiếp xúc, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương và các bậc cử tri nghe Tổ đại biểu HĐND tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) và dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 13 – HĐND tỉnh Hà Giang khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016, Báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Vị Xuyên năm 2014

Trong không khí dân chủ, cởi mở, các cử tri của 02 xã đã phát biểu ý kiến, kiến nghị với Đại biểu HĐND tỉnh tập trung vào các nội dung:

Cử tri thôn Lùng Vài, xã Thượng Sơn: Đề nghị nhà nước hỗ trợ xi măng để xây dựng kênh mương, công trình vệ sinh cho các hộ gia đình; kéo điện lưới cho các thôn chưa có điện; hỗ trợ làm cây cầu từ thôn Lùng Vài sang trường học; đầu tư làm đường giao thông; quan tâm đến chính sách vay vốn của nhân dân từ nguồn ngân hàng chính sách tỉnh; xác định rõ ranh giới giữa thôn Lùng Vài với xã Nậm Ty, Bản Péo huyện Hoàng Su Phì; hỗ trợ mìn để nhân dân làm đường liên thôn…

Cử tri Tổ 7 xã Việt Lâm: Đề nghị nhà nước đầu tư nâng cấp đường, tu sửa trụ sở tổ, xây dựng nông thôn mới; bổ sung các cột điện cho tổ; cung cấp nước sạch cho nhân dân; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tập thể, cá nhân; quan tâm đến chế độ chính sách về hỗ trợ xóa nhà tạm cho người có công, chế độ quân nhân tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc hiện nay chưa được hưởng; có chính sách bố trí việc làm cho sinh viên tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp…

 

Tổ Đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vị Xuyên TXCT tại Tổ dân phố 7 thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên
 
Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Đỗ Anh Tuấn đã giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri, những ý kiến khác thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp và báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh để chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định./.

Tác giả: Thanh Hà