Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh khảo sát các vị trí đất tại huyện Xín Mần

Ngày 15/5/2014, đ/c Hùng Ngọc Kim – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cùng Thường trực HĐND, Ban Kinh tế Xã hội – HĐND huyện Xín Mần đã tiến hành khảo sát thực tế các vị trí đất để phục vụ công tác thẩm tra về điều chỉnh giá đất làm căn cứ điều chỉnh đơn giá cho thuê đất trong thời hạn ổn định tiếp theo đối với 16 tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Xín Mần theo Tờ trình số: 23/TTr-UBND, ngày 07/4/2014 của UBND tỉnh.
Ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh khảo sát các vị trí đất tại huyện Xín Mần
Đoàn đã đi khảo sát thực tế các vị trí đất của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Xín mần, Cửa hàng Vật tư nông nghiệp Xín Mần, đây là những đơn vị được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Xín Mần để sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc, cửa hàng kinh doanh. Qua khảo sát, Chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT Xín Mần được cho thuê diện tích đất là 1600m­­­2, trong quá trình sử dụng, tỉnh đã thu hồi 830m2 để làm đường và sử dụng vào mục đích khác, hiện nay diện tích đất thực tế của Chi nhánh là 770m2 và được sử dụng vào mục đích xây dựng trụ sở làm việc. Cửa hàng Vật tư nông nghiệp có 3 địa điểm đặt cửa hàng tại thị trấn Cốc Pài, km 26 - xã Thèn Phàng và xã Nà Trì. Các hồ sơ liên quan đến việc giao đất, cho thuê đất đều được các đơn vị cung cấp đầy đủ cho Đoàn khảo sát. Do cửa hàng Vật tư nông nghiệp tại xã Nà Trì đã xuống cấp và hiệu quả sử dụng đất không cao nên xã đã kiến nghị cần thu hồi lại diện tích đất đã cho thuê để sử dụng vào mục đích khác có hiệu quả hơn. Trong đợt khảo sát, đoàn cũng đã tham vấn các ý kiến về giá đất thực tế tại các khu vực trên để đối chiếu với giá đất của tỉnh, làm căn cứ điều chỉnh đơn giá cho thuê đất phù hợp và ổn định.

Tác giả: Cao Cường