Ban Văn hóa - Xã hội giám sát tình hình thực hiện một số quy định của pháp luật về lao động, việc làm tại huyện Vị Xuyên

Trong 2 ngày 8,9/6/2015, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Ly Mí Lử - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban VHXH HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện Vị Xuyên về tình hình thực hiện một số quy định của pháp luật về lao động, việc làm giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn huyện. Trước đó, Đoàn đã giám sát tại hai xã Việt Lâm và Trung Thành.
Đoàn giám sát Ban VHXH HĐND tỉnh làm việc với UBND huyện Vị Xuyên
Huyện Vị Xuyên hiện có 104.642 nhân khẩu, số người trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ 63,27%. Trong những năm qua, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy, chính quyền các cấp của địa phương. UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm cho người lao động. Qua đó, công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn huyện đã đạt được những thành tích quan trọng. Thực hiện đào tao nghề ngắn hạn được 14 lớp/475 học viên; đào tạo trình độ trung cấp  nghề với tổng số 8 lớp/169 học viên; Lao động được tạo việc làm mới 1.538 người; xuất khẩu lao động đi nước ngoài được 12 người, lao động đi làm việc tại các tỉnh bạn là 346 người; cho 101 hộ vay vốn với 335 lao động...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng đã chỉ ra một số vấn đề còn tồn tại, đó là: Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền một số địa phương đối với công tác dạy nghề và giải quyết việc làm chưa sâu sắc; công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về lao động, việc làm chưa có hiệu quả; việc bố trí cán bộ phụ trách về lĩnh vực lao động còn chưa phù hợp; việc triển khai Nghị quyết 47 của HĐND tỉnh còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc; xuất khẩu lao động đi các nước trong toàn huyện còn thấp; vay vốn giải quyết việc làm đối với những hộ gia đình còn khó khăn, nguồn vốn vay ưu đãi từ Quỹ cho vay giải quyết việc làm của tỉnh còn hạn chế… Đoàn giám sát đã chia sẻ những khó khăn và vướng mắc của huyện và đề nghị huyện khắc phục những tồn tại hạn chế nói trên ngoài ra đoàn cũng tiếp thu các kiến nghị đề xuất của huyện để đề nghị các cấp, các ngành xem xét giải quyết./.
Trường Huy