Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khảo sát về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Hà Giang

Chiều ngày 20/01/2014, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát về tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Hà Giang theo Kế hoạch số 95/KH-VHXH ngày 17/01/2014 của Ban VHXH – HĐND tỉnh, đồng chí Ly Mí Lử - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn. Làm việc với Đoàn khảo sát có đồng chí Lê Quang Bình, Phó Giám đốc Trung tâm; lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Trung tâm; đại diện của Sở Giáo dục – Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh – Xã hội.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát về tình hình tổ chức và hoạt động tạiTrung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Hà Giang
Theo báo cáo của Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh tại buổi làm việc, Trung tâm được thành lập từ năm 1992 với tiền thân là Trung tâm Dạy nghề và Giới thiệu việc làm; qua nhiều lần kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, từ năm 2006 đến nay, Trung tâm có tên là Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh với chức năng và nhiệm vụ chủ yếu là tư vấn, giới thiệu việc làm; thu thập, phân tích và cung cấp thông tin về thị trường lao động; tham gia hoạt động xuất khẩu lao động và cung ứng, tuyển dụng lao động theo nhu cầu của người sử dụng lao động; đào tạo nghề; thực hiện các chính sách bảo hiểm thất nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ khác của đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội. Cơ sở vật chất của Trung tâm hiện nay đã được đầu tư xây dựng tương đối hoàn thiện, đảm bảo các điều kiện hoạt động. Tổ chức bộ máy, biên chế của Trung tâm tương đối bảo đảm thực hiện chức năng, nhiệm vụ với 18 công chức, viên chức và hợp đồng lao động. Trong năm 2013, Trung tâm đã phối hợp tổ chức 17 hội nghị tư vấn, giới thiệu việc làm để tuyển dụng lao động đi làm việc tại các khu công nghiệp trong tỉnh, ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động; ngoài ra thực hiện lồng ghép tư vấn trong các hội nghị, các lớp dạy nghề và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. Kết quả có 3.850 người đã được tư vấn, đạt 101,3% kế hoạch; giới thiệu việc làm cho 715 người, đạt 102% kế hoạch; đào tạo nghề cho 250 người, đạt 100% kế hoạch. Trong năm, Trung tâm duy trì tốt hoạt động của 2 website: vieclamhagiang.vnvlhagiang.vieclamvietnam.gov; đã đăng tải 1.849/1800 thông tin với trên 384.413 lượt truy cập khai thác thông tin. Trang thông tin đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa người lao động và người sử dụng lao động. Bên cạnh đó Trung tâm đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp như tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; thu nhận hồ sơ đề nghị, chi trả bảo hiểm thất nghiệp… và thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Sở LĐ-TB-XH trong quản lý nhà nước đối với công tác bảo hiểm thất nghiệp.

Tại buổi làm việc, đồng chí Ly Mí Lử  đã thay mặt đoàn khảo sát, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực vượt khó, năng động, sáng tạo của Ban giám đốc Trung tâm và những thành tích chung của Trung tâm đã đạt được trong năm 2013. Tiếp thu một số kiến nghị của Trung tâm phản ánh đến các cơ quan chức năng tỉnh xem xét giải quyết như kiến nghị bổ sung biên chế viên chức; tăng kinh phí hỗ trợ công tác đào tạo nghề và tư vấn, giới thiệu việc làm, đồng thời đề nghị Ban giám đốc Trung tâm chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Trung tâm theo đúng pháp luật; phát huy sự năng động, sáng tạo của Ban giám đốc Trung tâm trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện các mục tiêu về đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động của tỉnh. Đề nghị Ban Giám đốc Trung tâm bổ sung báo cáo về tình hình tổ chức các hình thức đào tạo khác ngoài công tác đào tạo nghề do Trung tâm trực tiếp tổ chức, quản lý hoặc liên kết đào tạo hoặc tham gia phối hợp quản lý; hoặc cho thuê, mượn địa điểm, cơ sở vật chất.

 

Tác giả: Hoàng Huyền