Ban VHXH HĐND tỉnh khảo sát về cơ chế, chính sách ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nhằm phục vụ hoạt động thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang dự kiến sẽ trình tại Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh, chiều ngày 22/9/2014, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông và đại diện các Sở Nội vụ, Tài chính tỉnh Hà Giang. Đồng chí Ly Mí Lử - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Ly Mí Lử - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Trưởng Ban VH-XH HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc
Tại buổi làm việc, qua nghe báo cáo của Sở Thông tin - Truyền thông về thực trạng tình hình ứng dụng công nghệ thông tin CNTT) trên địa bàn tỉnh trong những năm gần đây, Đoàn khảo sát đã đánh giá cáo những thành tựu của việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, đoàn thể, nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của tỉnh với những nét nổi bật như: Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT INDEX) của Hà Giang tăng 32 bậc từ vị trí số 63/63 (năm 2011) lên vị trí 31/63 (năm 2013). Năm 2014, tăng lên vị trí thứ 15/63 so với các tỉnh, thành trong cả nước. Định hướng từ nay đến năm 2020 có 100% các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã có hệ thống mạng nội bộ LAN, được bảo mật cao và kết nối song song mạng Internet và mạng diện rộng WAN (hoặc mạng Lotus Note đối với cơ quan Đảng), bảo đảm kết nối thông suốt với Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; 100% các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường thị trấn triển khai hệ thống một cửa điện tử; cung cấp 100% dịch vụ hành chính công mức độ cao trên mạng Internet; 70% văn bản được số hóa và trao đổi hoàn toàn bằng văn bản điện tử; ứng dụng chữ ký số, tích hợp chữ ký số trong hầu hết các ứng dụng CNTT của tỉnh; phát triển thương mại điện tử...

Đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cán bộ công chức, viên chức trực tiếp làm công tác công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, Đoàn thể và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang dự kiến sẽ trình Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh, Đoàn công tác đã đề nghị Sở Thông tin - Truyền thông cùng Sở Tài chính, Nội vụ làm rõ những căn cứ ban hành chính sách; phạm vi áp dụng; đối tượng áp dụng; điều kiện được hỗ trợ; mức hỗ trợ và nguồn kinh phí chi trả chế độ... đồng thời thảo luận, làm rõ những vấn đề có liên quan. Những vấn đề thảo luận đã được Đoàn khảo sát tiếp thu đầy đủ làm căn cứ thẩm tra Dự thảo nghị quyết. Qua khảo sát, Ban VHXH cũng đề nghị Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉnh sửa về bố cục, câu chữ để bảo đảm tính chính xác, rõ ràng, dễ hiểu đối với những điều quy định trong Dự thảo nghị quyết trước khi văn bản được chuyển đến Ban VHXH thẩm tra và trình ra Kỳ họp HĐND./.

Tác giả: Lan Phương