Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra trước Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh

Sáng ngày 08/7, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ trì họp thẩm tra các văn bản trình Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh. Dự họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra.
Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh được phân công thẩm tra 07 báo cáo về kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đối với các nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống tham nhũng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; kết quả công tác kiểm sát; công tác của Toà án nhân dân 2 cấp tỉnh Hà Giang và công tác thi hành án dân sự. Thẩm tra 03 dự thảo Nghị quyết: (1) Dự thảo Nghị quyết phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2022 - 2025; (2) Dự thảo Nghị quyết sửa đổi khoản 3 Điều 2, Điều 3 của Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh quy định số lượng, chức danh đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng, mức phụ cấp đối với những người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang; (3) Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 131/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh thông qua bảng giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
 
Đồng chí Sền Văn Bắc, Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra.
 
Qua thẩm tra các Báo cáo, Ban Pháp chế có một số kiến nghị cụ thể: Đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc rà soát, kiện toàn sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo Nghị định 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ sau khi có văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan; theo dõi, chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện các biện pháp đảm bảo mục tiêu tinh giản biên chế đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao chất lượng công vụ và chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới tác phong lề lối làm việc, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ trong các cơ quan, đơn vị; đề nghị các cơ quan Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh có giải pháp để khắc phục những hạn chế tồn tại và xem xét các kiến nghị đã nêu trong Báo cáo của các ngành; thực hiện tốt, chặt chẽ công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như các cơ quan, đơn vị đã ký quy chế phối hợp để nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu.
 
Đối với các dự thảo nghị quyết, về cơ bản, Ban Pháp chế nhất trí với sự cần thiết và thẩm quyền ban hành Nghị quyết, về thể thức, kỹ thuật trình bày dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, để đảm bảo tính khả thi của “Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ ”  khi phê chuẩn và tổ chức thực hiện, Ban đã đề nghị UBND tỉnh xem lại một số chỉ tiêu; giải trình làm rõ kinh phí đảm bảo để thực hiện Đề án; bổ sung thêm trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tham mưu bố trí đất để xây dựng nhà ở, công trình phụ trợ và tăng gia sản xuất cho đơn vị dân quân thường trực theo điểm b, mục 5.1 dự thảo Đề án. Tại dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 40/2020/NQ-HĐND, UBND tỉnh cần xem xét để quy định bổ sung thêm việc kiêm nhiệm chức danh hưởng mức bồi dưỡng quy định tại Điều 3 Nghị quyết 40 cho đầy đủ; giải trình làm rõ hơn cơ sở pháp lý để không quy định chức danh “Chi hội trưởng Chi hội chữ thập đỏ” trong dự thảo Nghị quyết sửa đổi.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản đồng tình nhất trí với dự thảo thẩm tra của Ban Pháp chế, đại biểu cũng đề nghị Đề án cần đánh giá thực tế, đưa ra các chỉ tiêu, mục tiêu chính xác hơn, cụ thể hơn, từ đó đề ra các giải pháp để thực hiện; đối với nội dung tinh giản biên chế của đội ngũ giáo dục, y tế, đề xuất chỉ tinh giản đối với những người dôi dư do sắp xếp, sáp nhập tổ chức bộ máy hay những người luân chuyển, nghỉ công tác nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng của 2 ngành đặc thù này; xem xét, bổ sung thêm số liệu, nhận định như bổ sung số liệu của các cơ quan tư pháp, báo cáo về việc xử lý các vi phạm theo Nghị định 71, tình trạng sắp xếp biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn, tình hình phạm tội, vi phạm pháp luật và giải quyết đơn thư tố giác tội phạm,…

 
Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thuỷ tiếp thu các ý kiến.
 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Thuỷ đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tại phiên họp để hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh.
Hoàng Huyền - Lan Phương