Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Ngày 12/8/2013 Ban Pháp chế HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Đình Phới - Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn cùng các thành viên của Ban đã tiến hành giám sát tại Sở Tư Pháp (buổi sáng), Sở Văn hoá thể thao và du lịch (buổi chiều) về kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn từ 01/7/2011 đến 30/6/2013.
Đ/c Hoàng Đình Phới - Kết luận buổi giám sát tại Sở VHTT và Du Lịch
Tại buổi giám sát, đoàn được nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật. Trong 02 năm qua các cơ quan đã tổ chức tuyên truyền được 41.738 cuộc với 6.289.213 lượt người: Trong đó Sở Tư Pháp là 24.667 cuộc với 3.297.313 lượt người, Sở Văn hoá thể thao và du lịch là 17.071 cuộc với 2.991.900 lượt người được tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các bộ luật, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và các văn bản pháp luật của tỉnh với hình thức tuyên truyền chủ yếu là: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua Pa nô, áp phích, các tờ rơi, băng đĩa, các hội thi tìm hiểu pháp luật...

Theo đánh giá của các cơ quan, công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật trong những năm qua luôn được các cấp, các ngành quan tâm, đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh có năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, nhân dân từ đó nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và các tầng lớp nhân dân được nâng lên góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được như trên, thông qua giám sát, đoàn giám sát đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật của các đơn vị như: Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật chưa sâu, còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm, chưa phù hợp với từng nhóm đối tượng; công tác phối hợp tuyên truyền giữa các ngành chưa được tốt; việc khai thác tủ sách pháp luật chưa hiệu quả…

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật trong thời gian tới, đoàn giám sát đã yêu cầu các cơ quan cần nâng cao năng lực tham mưu, đẩy mạnh công tác kiểm tra việc tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật tại cơ sở; tăng cường công tác phối kết hợp giữa các cơ quan liên quan để truyền tải thông tin đến người dân một cách nhanh chóng, hiệu quả…

Đối với những kiến nghị đề xuất của các đơn vị, đoàn giám sát tiếp thu và sẽ có kiến nghị với UBND tỉnh và các ngành chức năng xem xét, giải quyết./.

Tác giả: Thu Hiền