Ban Pháp chế Giám sát tại huyện Đồng Văn

Trong 02 ngày 20, 21/10/2015, Ban Pháp chế - Hội đồng nhân dân tỉnh do ông Hoàng Đình Phới – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, tiến hành giám sát về kết quả tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và tuyên truyền, phổ biến các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Đồng Văn. Trước khi giám sát tại UBND huyện, Đoàn đã đi khảo sát thực tế tại xã Sủng Là và xã Lũng Táo huyện Đồng Văn.
Đoàn giám sát Ban pháp chế làm việc với UBND huyện Đồng Văn
Theo báo cáo từ năm 2014 đến 30/9/2015, huyện đã có nhiều hình thức, mô hình tuyên truyền được áp dụng linh hoạt, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng và tình hình thực tiễn như: Tổ chức tuyên truyền thông qua các Hội nghị tại cấp huyện, cấp xã và lồng ghép vào các cuộc họp của các tổ chức chính trị xã hội, cuộc họp thôn, tổ dân phố được 475 hội nghị chuyên đề với trên 41.300 lượt người nghe; tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như đăng tải 104 tin, bài trên trang thông tin điện tử; tuyên truyền thông qua sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật được 77 buổi với 2.471 lượt người nghe... Đặc biệt hình thức tuyên truyền pháp luật trực tiếp tại cơ sở được đánh giá là thiết thực, có hiệu quả cao như thông qua các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ và lễ hội truyền thống, thông qua các nghệ nhân dân gian. Ngay từ đầu năm UBND huyện đã chỉ đạo các ban, ngành phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành; chú trọng phổ biến những quy định của pháp luật gắn trực tiếp với đời sống của người dân. Sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan Tư pháp với các phòng, ban, lực lượng vũ trang và các ngành, đoàn thể như Đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân… đã giúp huyện phát huy được sức mạnh tổng hợp, tính chủ động, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nói chung, phổ biến các Nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói riêng.
 
Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện, vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Việc triển khai các văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh, huyện ban hành còn chưa được chú trọng, công tác tham mưu tuyên truyền còn hạn chế, kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền còn thiếu, nhận thức của một số bộ phận nhân dân còn thấp nên gây khó khăn trong công tác tuyên truyền dẫn tới hiệu quả tuyên truyền không cao.
 
Thay mặt đoàn giám sát, ông Hoàng Đình Phới – Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế - HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của huyện. Đồng chí đề nghị để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới cấp ủy đảng của huyện cần tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật có phẩm chất, năng lực, trình độ, có kỹ năng tuyên truyền, giáo dục, có lòng nhiệt tình, say mê với công việc... Bên cạnh đó, cần quân tâm, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyền truyền viên pháp luật và các hòa giải viên của các tổ hòa giải cơ sở. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật; tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật không tách rời việc nâng cao trình độ dân trí và cải thiện đời sống cho nhân dân. Trong tổ chức thực hiện pháp luật phải nghiêm minh, triệt để.
 
Trường Huy