Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh tiếp tục khảo sát tại huyện Vị Xuyên

Ngày 21/01/2013, Ban Kinh tế Ngân sách – HĐND tỉnh do ông Hùng Ngọc Kim – Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách làm trưởng đoàn, tiếp tục chương trình khảo sát theo kế hoạch số 90/KH- HĐND ngày 02/01/2014 của HĐND tỉnh Hà Giang, về việc khảo sát các vị trí đất để phục vụ công tác thẩm tra về điều chỉnh giá đất làm căn cứ tính tiền sử dụng đất đối với Công ty Điện lực Hà Giang theo tờ trình số 123/TTr- UBND, ngày 26/11/2013 của UBND tỉnh.
Đoàn khảo sát tại trạm biến áp thôn Tân Bình, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên.
Công ty Điện lực Hà Giang được Nhà nước giao đất tại quyết định số 2313/QĐ-UBND ngày 18/10/2013 của UBND tỉnh Hà Giang về việc thu hồi đất, chuyển mục đích và giao đất để xây dựng công trình cấp điện thôn Tân Bình, xã Ngọc Minh, huyện Vị Xuyên tại khu vực 3, vị trí 3, từ thửa 1 đến thửa 151, với tổng diện tích được giao là 434m2. Thời gian sử dụng đất 50 năm (từ ngày 18/10/2013 đến ngày 18/10/2063), thuộc đất công trình năng lượng.

 Đoàn làm việc với UBND xã Ngọc Minh; sau đó đi khảo sát thực tế tại hiện trường. Lãnh đạo UBND xã cho niết, việc giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình cấp điện thôn Tân Bình, được chính quyền xã và nhân dân đồng tình, ủng hộ. Qua khảo sát thực tế và trao đổi với người dân liên quan cho thấy: Tổng số hộ có 25 hộ bị ảnh hưởng được đền bù. Mức giá đền bù theo quy định của Nhà nước là 46.000/m2, với tổng số tiền là 50.648.600đ. Đến thời điểm khảo sát tất cả người dân đã nhận tiền đầy đủ, đồng tình ủng hộ việc Nhà nước cấp điện cho thôn Tân Bình./.

 

Tác giả: Trần Quyên