Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hà Giang giám sát tại huyện Xín Mần

Nhằm đánh giá công tác quản lý, kết quả thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, cũng như đánh giá công tác triển khai, kết quả thực hiện phương án hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo chưa có trâu, bò để phát triển chăn nuôi trâu bò sinh sản. Từ ngày 21/10 đến ngày 22/10/2015, đoàn giám sát Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Hà Giang do đ/c Hùng Ngọc Kim – Trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến giám sát tại huyện Xín Mần về kết quả triển khai thực hiện chương trình trồng rừng giai đoạn 2013 – 2015 và chương trình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo chưa có trâu, bò sinh sản theo Quyết định 352 ngày 3/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.
 

Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Hà Giang giám sát thực tế công tác trồng rừng tại xã Bản Ngò - huyện Xín Mần.
 
Trước khi làm việc với Huyện, đoàn giám sát đã tiến hành giám sát thực tế tại các xã Quảng Nguyên và Bản Ngò để đánh giá kết quả đã đạt được, những vấn đề tồn tại hạn chế còn vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, khắc phục trong việc triển khai thực hiện quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, cũng như việc thực hiện phương án  hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo chưa có trâu bò sinh sản để phát triển chăn nuôi trâu bò sinh sản. Qua nghe báo cáo, đối với công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng, nhờ chính sách giao khoán rừng hợp lý với lòng dân, ý thức của người dân trong việc trồng rừng, chăm sóc, quản lý bảo vệ từng bước được nâng lên, diện tích rừng trồng mới phát triển tốt, đã có nhiều cách làm hay, được huyện áp dụng nhằm đảm bảo diện tích rừng trồng mới theo kế hoạch giao từng năm. Cho đến nay, tổng diện tích các loại rừng trồng mới trong giai đoạn 2013 – 2015 đạt 85,6% so với kế hoạch. Công tác nghiệm thu được thực hiện theo định kỳ, diện tích rừng khoanh nuôi hiện đã giao cho các chủ rừng thực hiện khâu quản lý, chăm sóc, bảo vệ để rừng có thể phát triển tốt. Đối với phương án hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo chưa có trâu bò sinh sản để phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản. UBND huyện đã thành lập ban chỉ đạo, phân công cụ thể từng thành viên phối hợp, triển khai tổ chức thực hiện nhằm đảm bảo đúng định mức, đúng đối tượng và có hiệu quả. Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện ở các xã, thôn bản, các tổ tiết kiệm vay vốn hướng dẫn hộ gia đình làm sổ vay vốn để được giải ngân. Qua rà soát thực hiện phương án mua được 2.084 con trâu, bò cho 2084 hộ nghèo và cận nghèo phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản. Đến nay số bê mới sinh ra đã có được 143 con, góp phần tăng trưởng nhanh đàn gia súc của huyện Xín Mần.

Phát biểu tại buổi làm việc tại UBND huyện, đ/c Hùng Ngọc Kim – Trưởng ban kinh tế ngân sách HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát đã đánh giá cao sự cố gắng của cấp ủy, chính quyền huyện và các ngành chức năng trong việc hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng và việc thực hiện triển khai phương án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo chưa có trâu, bò sinh sản để phát triển chăn nuôi. Huyện cũng đã có nhiều sự sáng tạo trong các khâu thực hiện về trồng rừng và thực hiện hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo về phát triển chăn nuôi nhằm đảm bảo tiến độ, kế hoạch được giao. Đ/c cũng yêu cầu trong thời gian tới các cấp, các ngành của huyện cần tập trung trong công tác tuyên truyền và đẩy mạnh công tác chỉ đạo đôn đốc tới các địa phương trên địa bàn huyện, phát huy tính sáng tạo trong công tác triển khai quyết định 352 tới toàn thể bà con nhân dân. Đẩy mạnh và duy trì cơ chế chính sách cho người dân, nhằm thúc đẩy hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng năm 2015. Qua đó hướng tới việc giúp đỡ bà con xóa đói giảm nghèo bền vững, nhanh chóng hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đã đề ra.
Cao Cường