Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Giám sát kết quả triển khai Quyết định 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các Sở, ngành.

Thực hiện chương trình theo Kế hoạch số 85/KH-BDT, ngày 01/9/2015 của Ban dân tộc HĐND tỉnh về việc Giám sát kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg, ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã đặc biệt khó khăn.
Toàn cảnh Đoàn giám sát làm việc với các Sở, ngành tại tỉnh
Sáng ngày 06/10/2015 Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Đinh Minh Tung, Trưởng Ban dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Lãnh đạo các Sở, ngành: Sở Nông Nghiệp &PTNT, Sở Tài Chính, Ban Dân tộc, Sở Kế hoạch & Đầu tư. Nội dung Giám sát về kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg, ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại buổi làm việc Đoàn được nghe báo cáo của các Sở ngành và các ý kiến trao đổi, thảo luận về công tác triển khai và kết quả thực hiện tại cơ sở. Trên cơ sở Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Hà Giang đã cụ thể hóa bằng các quyết định, các văn bản chi tiết và giao cho các ngành chức năng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở triển khai thực hiện chính sách đến với người dân trong giai đoạn 2013-2015, đã triển khai lồng ghép chương trình các nguồn vốn để thực hiện hỗ trợ công tác khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng rừng được trên 63.000 ha tại các huyện Quản Bạ, Đồng Văn, Yên Minh, Quang Bình, Vị Xuyên, với nguồn kinh phí hỗ trợ trên 20 tỷ đồng; công tác quy tụ dân cư được 931 hộ đạt 100% kế hoạch; hỗ trợ đất ở cho 340 hộ với tổng diện tích là 10,1ha; hỗ trợ kinh phí khai hoang đất sản xuất đạt trên 50ha... đầu tư 25 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại các huyện Quang Bình, Bắc Mê, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, Bắc Quang, Xín Mần, Mèo Vạc, Yên Minh, Đồng Văn; Vị Xuyên. Về nguồn kinh phí tỉnh giao hàng năm cơ bản các ngành phụ trách lĩnh vực đã giải ngân, hỗ trợ đạt 100%. Kinh phí hỗ trợ cho các hộ nghèo để xây bể nước, mua vật dụng chứa nước sinh hoạt và các chính sách cụ thể quy định tại Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã được triển khai tới người dân được hưởng lợi đạt hiệu quả.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở còn gặp không ít khó khăn như: Việc thực hiện cơ chế chính sách còn nhiều công đoạn, quy trình, thủ tục, dẫn đến ảnh hưởng đến tiến độ xét duyệt, phê duyệt, ban hành quyết định để thực hiện do vậy một số huyện triển khai còn chậm.

Thông Qua các buổi giám sát trực tiếp tại 03 huyện Mèo Vạc, Xín Mần và huyện Vị Xuyện, cũng như tại buổi làm việc với các Sở ngành của tỉnh. Đoàn giám sát cho rằng về thủ tục quy định việc rà soát, thống kê, đăng ký nhu cầu từ cơ sở là hoàn toàn hợp lý và cần thiết, đúng quy trình để hỗ trợ đảm bảo thực tế của người dân; đồng thời Đoàn đề nghị các ngành chức năng của tỉnh cần đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc các huyện, các xã được hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện. Đoàn tiếp thu những kiến nghị của các Sở, ngành, các huyện để báo cáo cấp có thẩm quyền, thống nhất trong tỉnh, kiến nghị với Trung ương tiếp tục có chính sách theo Quyết định số 755/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và kéo dài thời gian thực hiện đến 2020./.
Hoàng Đồng