Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra báo cáo trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh

Ngày 05.7 Ban Dân tộc – HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh. Dự cuộc họp có các ông, bà Vương Mí Vàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khánh Lâm - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên các Phòng chuyên môn thuộc Văn phòng, ông Đinh Minh Tung – Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh
Thực hiện phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra 02 báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh gồm: Báo cáo số 181/BC-UBND ngày 25/6/2015 của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm 2015, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015; Báo cáo số 184/BC – UBND, ngày 26/6/2015 của UBND tỉnh về Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ trước kỳ họp thứ 13 đến sau kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI.

Sau khi nghe dự thảo báo cáo thẩm tra của Ban, các thành viên Ban và đại biểu tham dự cuộc họp đã phát biểu ý kiến, các ý kiến phát biểu cơ bản đồng tình và nhất trí cao với dự thảo Báo cáo thẩm tra của Ban; đồng thời nhấn mạnh một số nội dung đề nghị Ban bổ sung thêm vào dự thảo báo cáo để làm rõ thêm các vấn đề mà cử tri quan tâm chưa được các cấp, các ngành quan tâm giải quyết dứt điểm...

Kết thúc cuộc họp, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh thay mặt Ban tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp của đại biểu để chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo trước khi trình kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI.
Lan Phương