Quốc hội tiếp tục thảo luận tại tổ về Tổng kết việc triển khai tìm hiểu thí điểm chế định Thừa phát lại và Luật đấu giá tài sản

Chiều ngày 09.11.2015, Quốc hội thảo luận tại tổ về: Tổng kết việc triển khai tìm hiểu thí điểm chế định Thừa phát lại theo Nghị quyết số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và dự thảo Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại; Dự án Luật đấu giá tài sản. Tham gia phát biểu Thảo luận Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang Triệu Là Pham và đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Hải tập trung vào các vấn đề:
Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang Triệu Là Pham phát biểu thảo luận
Về chế định Thừa phát lại: Đề nghị cần quy định cụ thể việc xử lý vi phạm, như miễn nhiệm, cách chức... đối với các hành vi vi phạm pháp luật về chế định Thừa phát lại; Điều 7 khoản 3 quy định “thực hiện theo quy định của Luật khiếu nại, Luật tố cáo và những văn bản liên quan”...Đề nghị quy định rõ là những văn bản nào. Về bản chất chế định Thừa phát là vấn đề xã hội hóa hoạt động thi hành án dân sự, nên kinh phí thực hiện thì không được dùng ngân sách nhà nước thì mới đảm bảo vấn đề xã hội hóa, do đó Nghị quyết cần tiếp tục được thực hiện thí điểm ở những tỉnh, thành phố lớn, đông dân cư, ở các tỉnh còn lại nên giao nhiệm vụ này cho UBND cấp xã, phường, thị trấn; đặc biệt là vấn đề cưỡng chế của Văn phòng Thừa phát lại (do tư nhân thành lập), không thể thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế vì về mặt nguyên tắc nhà nước thì nhiệm vụ cưỡng chế phải do cơ quan nhà nước thực hiện, với những phân tích trên, đề nghị Quốc hội cân nhắc, xem xét chưa ban hành Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại.

Về Luật đấu giá tài sản: đối với nguyên tắc đấu giá quy định tại Điều 5, đề nghị quy định chặt chẽ đảm bảo tài sản Nhà nước không bị thất thoát và quy định về đấu giá tài sản nhà nước. Đặc biệt là vấn đề cổ phần hóa và thoái vốn phải được quy định cụ thể là chi cho đầu tư phát triển, nếu không tiền của dân sẽ rơi vào tay tư nhân. Về đấu giá viên được quy định tại Chương II, tại Điều 10 và Điều 12 không nên quy định các chức danh cụ thể; Điều 15 quy định không cấp chứng chỉ hành nghề đối với những người được xóa án tích, quy định như vậy là có sự phân biệt đối xử, bởi vì người đã được xóa án tích là người không vi phạm pháp luật, do đó đề nghị bỏ quy định này... Về giá khởi điểm (Điều 7): cần quy định thống nhất về thẩm quyền quyết định. Xác định giá khởi điểm, bởi  trong thực tế ngoài các đơn vị được trao thẩm quyền xác định giá khởi điểm còn có Sở Tài chính cấp tỉnh, thành phố cũng có thẩm quyền xác định giá khởi điểm./.
Đỗ Hùng