Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

Sáng 07.6, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, QH đã thảo luận tại Hội trường về dự thảo Nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD) và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.
ĐB Hải phát biểu ngày 7.6.2017.
Để làm rõ thêm về nguyên nhân của nợ xấu, ĐBQH Nguyễn Ngọc Hải đoàn Hà Giang bày tỏ quan điểm của mình về một số nội dung của Nghị quyết xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng:

Nợ xấu phát sinh do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, liên quan đến nhiều chủ thể. Vì vậy, không nên coi nợ xấu là của Ngân hàng và Ngân hàng phải chịu trách nhiệm chính trong việc xử lý nợ xấu. Quan điểm này khiến cho các biện pháp xử lý nợ xấu trong thời gian qua chưa đủ mạnh và chưa đồng bộ.

Việc xử lý hơn 600 ngàn tỷ đồng nợ xấu trong 5 năm qua đã thực hiện chủ yếu bằng các giải pháp tự thân của ngành ngân hàng. Tuy nhiên, những nỗ lực này là chưa đủ khi số nợ xấu VAMC đã mua mới xử lý được hơn 20%, số nợ có khả năng cao chuyển thành nợ xấu trong thời gian tới còn rất lớn, khiến nợ xấu có thể lên đến 10% như Tờ trình của Chính phủ đã nêu. Đây là một thực tế đáng lo ngại, do vậy, việc ban hành Nghị quyết chuyên biệt về xử lý nợ xấu trong điều kiện chưa thể sửa đổi ngay được các luật hiện hành có liên quan là giải pháp tối ưu và kịp thời để đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu.

Về phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết. Có ý kiến cho rằng chỉ nên áp dụng đối với các khoản nợ xấu phát sinh đến thời điểm 31/12/2016 để tránh việc các tổ chức tín dụng lợi dụng chuyển nợ không xấu thành nợ xấu để hưởng chế độ của Nghị quyết. Đại biểu cho rằng việc này hoàn toàn không đáng lo ngại bởi:

Thứ nhất, các quy định về nợ xấu rất chặt chẽ, khó có thể bị lợi dụng. Theo quy định hiện nay, nợ được phân làm 5 nhóm nợ, từ nhóm 1 đến nhóm 5, trong đó nợ từ nhóm 2 trở lên các tổ chức tín dụng đã phải trích lập dự phòng rủi ro, việc trích lập dự phòng rủi ro đương nhiên sẽ giảm các lợi nhuận của ngân hàng.... Do đó, trên thực tế các tổ chức tín dụng sẽ không có động lực chuyển nợ bình thường sang nợ xấu để được hưởng ưu đãi của Nghị quyết như một số ý kiến đại biểu băn khoăn; Thứ hai, nợ xấu luôn phát sinh hàng ngày. Do vậy, chỉ xử lý nợ xấu đến ngày 31/12/2016 là không bảo đảm xử lý triệt để nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Về bán nợ xấu và tài sản đảm bảo theo giá thị trường, đại biểu cho rằng cần yêu cầu bám theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo việc tổ chức triển khai, công khai, minh bạch, không tạo ra kẽ hở để các tổ chức tín dụng lợi dụng bán thấp hơn giá thị trường và để lợi dụng cho lợi ích của nhóm hoặc lợi ích cá nhân.

Về áp dụng thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản đảm bảo, cần áp dụng thủ tục rút gọn là rất cần thiết để góp phần đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu, giảm bớt các chi phí phát sinh trong quá trình xử lý, giúp các tổ chức tín dụng có cơ hội giảm lãi suất đầu vào, từ đó giảm lãi suất cho vay bằng với khu vực và hiện nay chúng ta ở khu vực rất cao so với các nước trong khu vực. Khi đó vốn cho nền kinh tế, cho tăng trưởng kinh tế sẽ mang lại hiệu quả cao hơn.
                                           
Ngọc Hà