Quốc hội thảo luận tổ về dự thảo dự án Luật hộ tịch và dự án Luật căn cước công dân

Sáng ngày 9/6/2014, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo dự án Luật hộ tịch và dự án Luật căn cước công dân.
ĐBQH Triệu Là Pham phát biểu thảo luận tại tổ
Tại tổ 17, các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về các nội dung: Dự án Luật căn cước công dân về tên gọi, phạm vi điều chỉnh và bố cục dự án Luật; về sự thống nhất trong hệ thống pháp luật và tính khả thi của dự thảo Luật; cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; thời điểm, cơ quan cấp thẻ căn cước công dân và số định danh cá nhân; hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp. Về dự án Luật hộ tịch: Việc phân cấp thẩm quyền đăng ký hộ tịch cho UBND cấp xã và UBND cấp huyện; về việc cấp giấy khai sinh với thẻ căn cước công dân, về việc trích lục hộ tịch; về quy định công chức tư pháp – hộ tịch.

 Phó Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang Triệu Là Pham đã phát biểu tham gia về dự thảo Luật Căn cước công dân như sau:

Cơ bản nhất trí với báo cáo thẩm tra của Ủy ban Quốc phòng – An ninh. Tuy nhiên đề nghị Quốc hội, Ban soạn thảo cần xem xét về tên gọi của Luật căn cước công dân, cụm từ "Căn cước công dân" được dùng từ thời pháp thuộc, nhưng đến nay không còn phù hợp; trong Tờ trình và báo cáo đánh giá tác động của Chính phủ chưa đánh giá hết những hệ lụy của việc thay đổi chính sách và chủ trương cải cách gắn với giảm các giấy tờ tùy thân của công dân; trong dự thảo Luật quy định một cuộc đời công dân phải 7 lần đi cấp, đổi thẻ căn cước, đề nghị xem xét giảm xuống, vì từ ngoài 30 tuổi công dân đã hoàn thiện về nhân chủng, nhận dạng, có thay đổi thì chỉ thay đổi về chỗ ở, đồng thời phải quy định rõ thời điểm cấp thẻ căn cước công dân từ khi nào? về hiệu lực thi hành và chuyển tiếp, dự thảo quy định đến năm 2020 là quá dài, vì các điều kiện cần và đủ là được chuẩn bị theo như Tờ trình của Chính phủ, do vậy hiệu lực thi hành và chuyển tiếp chỉ cần quy định Luật có hiệu lực thi hành sau một đến hai năm khi được Quốc hội thông qua.

 Đối với Luật hộ tịch: Dự thảo Luật đã làm rõ việc căn cước công dân không thay thế được hộ tịch, giấy khai sinh, số định danh cá nhân; do đó đề nghị Ban soạn thảo giải thích rõ cụm từ "cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"; về thời hạn và trách nhiệm khai tử, đề nghị xem xét về thời hạn cấp giấy chứng tử vì liên quan đến việc hỏa táng, khi hỏa táng phải có ngay giấy chứng tử của UBND xã, phường thì mới thực hiện được; đề nghị Ban soạn thảo xem xét sửa đổi; về bố cục: Chương II và Chương III quy định đăng ký hộ tịch tại UBND huyện và UBND cấp xã, các thủ tục quy định cơ bản là giống nhau, do đó đề nghị gộp thành một chương.

Tác giả: Đỗ Hùng