Quốc hội thảo luận ở tổ về 2 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch và Luật Trồng trọt

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều ngày 23/5/2018, Quốc hội tiến hành thảo luận tổ về 02 dự án Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến Luật Quy hoạch và Luật Trồng trọt.
Đại biểu Quốc hội Sùng Thìn Cò phát biểu thảo luận tại tổ
Tham gia phát biểu thảo luận tại tổ 11 (gồm Đoàn ĐBQH các tỉnh Hà Giang, Điện Biên, Kon Tum, Bạc Liêu), Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Vương Ngọc Hà và đại biểu Quốc hội Sùng Thìn Cò đoàn Hà Giang đã tham gia phát biểu vào dự thảo Luật Trồng trọt như sau:
 
Các đại biểu đề nghị bổ sung thêm các cụm từ như “Canh tác hữu cơ”, “Canh tác trên đất dốc” được sử dụng ở Điều 67 vào Điều 3, giải thích từ ngữ, đồng thời đặt vấn đề: Đối với các tỉnh miền núi khó khăn như tỉnh Hà Giang phần lớn là núi đá, người dân chủ yếu sinh sống, canh tác trên đá như vậy đây có được coi là hình thức “Canh tác đặc biệt” không? (Điều 67, vùng chuyên canh hàng hóa tập trung và canh tác đặc thù) và đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu đưa nội dung này vào dự thảo Luật và cần có chính sách hỗ trợ người dân.

Điều 71: Canh tác trong khu đô thị và canh tác gắn với du lịch, tại Khoản 1 đề nghị giải thích rõ thế nào là “che chắn phù hợp”?, đồng thời các nội dung tại khoản này, đại biểu cho rằng cũng không nên liệt kê chi tết có thể gây khó khăn trong thực hiện. Đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo xem xét bổ sung chế tài xử lý vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân được giao nhiệm vụ bảo vệ tại các khu canh tác này mà không thực hiện đúng các quy định.

Cũng về dự thảo Luật này, đại biểu đề nghị đưa vào trong dự thảo Luật nội dung quy định công tác tổ chức tập huấn kiến thức về khuyến nông, khuyến lâm cho người dân, hiện nay đa phần người dân thiếu kiến thức về canh tác, chủ yếu là canh tác theo lối truyền thống, theo đại biểu đưa vào quy định trong Luật để tính pháp lý cao hơn và dễ trong tổ chức thực hiện./.
                                                                                            
Thu Hiền