Hội nghị lấy ý kiến tham gia dự án Luật An ninh mạng và dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi)

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV, ngày 09/3, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào 02 dự án luật: Luật An ninh mạng và Luật Quốc phòng (sửa đổi). Đồng chí Vương Ngọc Hà – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang và đồng chí Hầu Văn Lý – ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Tham gia phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đều đồng tình và đánh giá cao sự cần thiết với việc ban hành, sửa đổi, bổ sung 02 dự án luật. Đồng thời tập trung tham gia đóng góp ý kiến cụ thể đối với từng dự án Luật.

Đối với Luật An ninh mạng:  Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét lại nội dung Điều 49 và cho rằng  điều này sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật an toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 là không phù hợp; bổ sung, chỉnh sửa Điểm e, Khoản 2 Điều 10 thành: “e) Hệ thống thông tin quốc gia phục vụ phát triển Chính phủ điện tử; Hệ thống thông tin; trung tâm dữ liệu phục vụ phát triển chính quyền điện tử cấp tỉnh”; Đề xuất nghiên cứu, xem xét bổ sung, hoàn thiện thêm các quy định tại Chương III về phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng, bởi vì các quy định tại chương này chưa bao hàm đầy đủ các thông tin là biểu hiện của các hành vi được nêu tại Điều 9. Do đó, để đảm bảo sự phù hợp, logic giữa các quy định tại Điều 9 với các quy định tại Chương III và không bỏ sót các hành vi, thông tin vi phạm pháp luật thuộc phạm vi đấu tranh, phản bác, xử lý của các cơ quan chức năng trên không giam mạng thì cần thiết phải quy định thêm các thông tin là “sản phẩm” của các hành vi nêu tại Điều 9 để đề ra các biện pháp phòng, chống và xử lý trong các điều khoản quy định tại Chương III.

Đối với Luật Quốc phòng (Sửa đổi): Điều 3 “Giải thích từ ngữ”, khái niệm "quốc phòng" quy định như dự thảo có nội dung trùng với nội dung "bảo vệ Tổ quốc" được quy định tại Chương IV của Hiến pháp (mặc dù có khác về từ ngữ biểu đạt, nhưng nội hàm có sự đồng nhất); khái niệm "tình trạng khẩn cấp về quốc phòng" quy định như dự thảo có sự trùng lặp với khái niệm "tình trạng chiến tranh", vì cả hai khái niệm này đều có sự giao thoa về nội dung "đã xảy ra hành động xâm lược"; Tại Điều 23 khoản 3 về thẩm quyền ban bố lệnh giới nghiêm, tại điểm a là Thủ tướng Chính phủ, thì điểm b, c cũng nên quy định là Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện, để quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu, không nên quy định chung là UBND; Tại Chương VII đề nghị cơ quan soạn thảo  xem xét, bổ sung thêm một điều quy định về nội dung ‘Chính phủ, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định chi tiết các điều khoản được giao trong Luật”...

Kết luận hội nghị, đồng chí Hầu Văn Lý đánh giá cao và ghi nhận những ý kiến góp ý thẳng thắn, có tính xây dựng, gắn với thực tiễn của các đại biểu tại hội nghị. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, nghiên cứu, xem xét và báo cáo với Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.
                                                                                    Thu Hiền