Đoàn giám sát Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Hà Giang

Sáng 16/4, Đoàn Giám sát của Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Quốc hội Bùi Đặng Dũng làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Hà Giang về một số nội dung liên quan đến công tác thực hiện quyết toán Ngân sách Nhà nước(NSNN), kế hoạch đầu tư công trung hạn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Làm việc với Đoàn Giám sát, về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Mời dự có đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

 
Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo một số nội dung liên quan đến công tác thực hiện quyết toán NSNN, kế hoạch đầu tư công trung hạn và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh.
 
Tại buổi làm việc, UBND tỉnh đã báo cáo, làm rõ với Đoàn Giám sát các nội dung, gồm: Báo cáo về quyết toán NSNN năm 2019; báo cáo tài chính nhà nước (TCNN) năm 2019; báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP); báo cáo về tình hình triển khai thực hiện dự toán NSNN năm 2021; kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2016 - 2020; dự kiến giai đoạn 2021 - 2025; tình hình thực hiện đầu tư công năm 2021.

Đối với báo cáo quyết toán thu NSNN 2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn 2.287 tỷ đồng, bằng 104% dự toán tỉnh giao thu (2.200 tỷ đồng), bằng 120% dự toán TW giao (1.907 tỷ đồng), tăng 10% so với quyết toán thu năm 2018 (2.081 tỷ đồng). Một số khoản vượt thu từ khu vực DNNN do TW quản lý, khu vực DNNN do địa phương quản lý và thu tiền sử dụng đất. Tổng chi NSĐP 15.325 tỷ đồng, bằng 101% dự toán tỉnh giao, 119 % dự toán TW giao, tăng 13% so với quyết toán chi năm 2018.

Dự toán thu NSNN năm 2021 là 2.700 tỷ đồng, tăng 44,6% so với dự toán TW giao, tăng 6,7% so với thực hiện năm 2020. Chi NSNN là 12,989,6 tỷ đồng.

 
Trình tự thu tục quyết toán thu, chi NSNN của tỉnh được các cơ quan, đơn vị và các cấp ngân sách trên địa bàn thực hiện đúng theo quy định của Luật NSNN.Việc giao dự toán đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Tài chính.

Liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, năm 2020, tỉnh đã ban hành các Quyết định quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ thu, chi ngân sách; thực hành THTK,CLP trong khâu lập, thẩm định, phê duyệt dự toán sử dụng kinh phí NSNN; mua sắm sử dụng phương tiện đi lại, phương tiện, thiết bị làm việc của cơ quan tổ chức trong khu vực nhà nước, đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà ở công vụ và các công trình phúc lợi…

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, căn cứ mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển  kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đặc biệt là 03 đột phá và 05 nhiệm vụ trọng tâm, tỉnh đã dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn, trong đó phân bổ vốn theo thứ tự ưu tiên, với tổng nhu cầu vốn là 30,936 tỷ đồng.

 
Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 là 3.611,34 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn NSTW là 2.055,265 tỷ đồng, gồm vốn NSTW phân theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước) và vốn nước ngoài (ODA); vốn cân đối NSĐP là 1.556,075 tỷ đồng, gồm chi xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước, đầu tư nguồn thu sử dụng đất…Dự kiến tổng số vốn  bố trí cho các dự án chuẩn bị đầu tư, khởi công mới năm 2021 từ nguồn thu tiền sử dụng đất và cân đối ngân sách địa phương là 284, 6 tỷ đồng…
 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Hoàng Quang Hàm đề nghị tỉnh Hà Giang giải trình, làm rõ một số vấn đề liên quan đến thu, chi NSNN.
 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Vịnh phát biểu.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nghiêm túc tiếp thu và cảm ơn kiến nghị của Đoàn Giám sát; mong muốn Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng Hà Giang phát triển trong thời gian tới.
 
Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình làm rõ vấn đề liên quan đến lĩnh vực của ngành.
 
Cùng với đó, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành đã giải trình, làm rõ một số nội dung Đoàn Giám sát quan tâm liên quan đến công tác lập dự toán, các khoản thu, chi ngân sách, công tác phân bổ NSNN, vấn đề chuyển nguồn NSNN; tình hình nợ đọng thuế, đầu tư xây dựng cơ bản; điều hành thu, chi ngân sách; chính sách hỗ trợ đối tượng hộ nghèo; chi trả dịch vụ môi trường rừng, vấn đề tinh giản biên chế…Đề nghị Trung ương quan tâm đến phát triển lĩnh vực nông lâm nghiệp, giáo dục, công tác giảm nghèo; hỗ trợ tỉnh đầu tư hệ thống giao thông, hệ thống Cửa khẩu, xây dựng hệ thống Hồ chứa nước sinh hoạt các huyện vùng cao núi đá, chương trình cấp điện về nông thôn, bố trí vốn để đẩy nhanh rà phá bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, quy tập hài cốt liệt sỹ trong chiến tranh biên giới phía Bắc và mở rộng quỹ đất sản xuất cho nhân dân các xã biên giới để ổn định dân cư các tuyến biên giới trên địa bàn tỉnh…


Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Bùi Đặng Dũng đánh giá cao năng lực điều hành thu, chi NSNN của tỉnh Hà Giang.

 
Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Bùi Đặng Dũng đánh giá cao năng lực điều hành thu, chi NSNN của tỉnh thời gian qua và công tác chuẩn bị các nội dung rất đầy đủ, chi tiết, giúp Đoàn Giám sát thuận lợi nắm bắt thông tin của tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương. Theo đó, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội đề nghị thời gian tới, tỉnh Hà Giang tiếp tục tập trung điều hành, quản lý công tác thu, chi ngân sách,việc giải ngân vốn đầu tư công, vốn chuyển nguồnNSNN…đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN; lãnh chỉ đạo quyết liệt hơn công tác THTK, CLP, tránh hình thức; quan tâm công tác thanh tra, kiểm tra để tránh sai sót trong thu, chi NSNN; quan tâm đầu tư đúng mức đối với lĩnh vực khoa học công nghệ.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, Đoàn Giám sát cơ bản đồng tình, sẽ nghiên cứu, tổng hợp báo cáo Quốc hội, Chính phủ xem xét, giải quyết. Là tỉnh khó khăn nhưng tiềm năng là rất lớn, với tinh thần quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tin tưởng Hà Giang sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội nhấn mạnh. 
                                                                                               Hồng Minh