Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang bầu Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội

Chiều ngày 19/7, ngay sau phiên họp trù bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang đã tiến hành họp thực hiện quy trình bầu các chức danh Trưởng Đoàn, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang.

Kết quả, ông Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đại biểu Quốc hội khóa XV được bầu giữ chức Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang; Bà Lý Thị Lan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, được bầu giữ chức Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Hà Giang.

Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang có 06 đại biểu, trong đó 02 đại biểu công tác tại các cơ quan ở Trung ương và 04 đại biểu công tác tại địa phương.

 

                                                                                       Phan Tuấn