Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6

Tiếp tục hoạt động tiếp xúc cử tri (TXCT), ngày 22.11.2018, đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Hải – Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp & phát triển nông thôn, Chi nhánh tỉnh Hà Giang, tiếp xúc cử tri tại Trung tâm huyện Hoàng Su Phì và xã Pố Lồ huyện Hoàng Su Phì. Tham dự các buổi TXCT có lãnh đạo đại diện Thường trực HĐND, UBND huyện Hoàng Su Phì, xã Pố Lồ, cùng đông đảo các bậc cử tri tại trung tâm huyện và xã.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Ngọc Hải TXCT tại huyện Hoàng Su Phì
Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã nghe đại diện lãnh đạo xã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và ĐBQH Nguyễn Ngọc Hải báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 – Quốc hội khóa XIV. Tại buổi tiếp xúc cử tri đã kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước các cấp như: Đối với chế độ người cao tuổi nên hạ độ tuổi hưởng chế độ từ 80 tuổi xuống 75 tuổi; kéo điện cho nhân dân 3 thôn chưa có điện của xã Pố Lồ; đầu tư làm đường tuần tra biên giới; tiếp tục cho huyện đầu tư tuyến đường giao thông nông thôn từ xã Hồ Thầu đi xã Nàng Đôn áp dụng theo cơ chế đặc thù tại Quyết định 870/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh là nhà nước đầu tư 90% và nhân dân đóng góp 10%; cho chủ trương đầu tư kè chống sạt lở, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra: kè taluy âm tuyến đường từ km76 (BQ-XM) đi xã Bản Phùng (8 vị trí sạt lở) và kè khắc phục sạt lở đầu cầu Suối Đỏ Bản Máy (đường Chiến Phố - Bản Máy)....

Sau khi nghe các bậc cử tri kiến nghị, đại diện lãnh đạo UBND huyện Hoàng Su Phì đã tiếp thu, giải đáp một số vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương quản lý; ĐBQH Nguyễn Ngọc Hải đã tiếp thu, làm rõ một số nội dung mà cử tri đề nghị, giao cho Văn phòng Đoàn ĐBQH tổng hợp, báo cáo chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.
                                                                                                Ngọc Hà