Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang bầu Trưởng, Phó Đoàn ĐBQH

Tiếp theo chương trình Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, chiều ngày 20/7/2016, sau khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố kết quả xác nhận tư cách 494 người trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV, các vị ĐBQH tỉnh Hà Giang đã tiến hành tổ chức họp Đoàn để bầu Trưởng Đoàn và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh khóa XIV.


Kết quả: Ông Triệu Tài Vinh – Uỷ viên BCH Trung ương Đảng – Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang đã được 100% ĐBQH tỉnh Hà Giang thống nhất bầu làm Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Hà Giang khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Bà Vương Ngọc Hà, Uỷ viên BCH Đảng bộ, Bí thư tỉnh Đoàn Hà Giang được bầu làm Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIV với 100% biểu quyết nhất trí.

Sau khi bầu các chức danh Trưởng, Phó Đoàn ĐBQH, các vị ĐBQH tỉnh Hà Giang đã tiến hành thảo luận về số lượng phó Chủ tịch Quốc hội, số lượng ủy viên UBTV Quốc hội khóa XIV./.

                                                                                Đỗ Hùng