Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Xín Mần và huyện Quang Bình

Tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII của Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang. Trong các ngày 23-24.4.2015, Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang gồm ông Triệu Là Pham - Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang và Bà Nông Thị Bích Liên đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang đã tiếp xúc cử tri tại các xã Thu Tà, Nàn Ma huyện Xín Mần và các xã Yên Thành, Hương Sơn huyện Quang Bình.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc
Tại các buổi tiếp xúc, Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang đã thông báo với cử tri các xã về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII sẽ được diễn ra tại Hà Nội từ ngày 20.5.2015 đến 25.6.2015, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 11 dự án luật, 1 Nghị quyết; cho ý kiến vào 14 dự án luật và xem xét các báo cáo, Nghị quyết quan trọng khác của Chính phủ, Quốc hội…

Sau khi nghe thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII, cử tri các xã của 2 huyện đã có nhiều ý kiến, kiến nghị với Đoàn ĐBQH, như: Đề nghị Chính phủ kéo dài thời gian cho cán bộ, công chức, viên chức ở vùng đặc biệt khó khăn được hưởng chế độ theo Nghị định 116 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; đề nghị cho những hộ cận nghèo, trung bình, hộ khá được vay vốn ưu đãi như hộ nghèo; hỗ trợ xây dựng hồ treo cho các địa bàn khó khăn về nước sinh hoạt; duy trì chế độ cho học sinh theo Quyết định 239 về phổ cập giáo dục mầm non và Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015; tiếp tục đầu tư hỗ trợ cho tất cả các em học sinh đều được hưởng chế độ theo Nghị định 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015; Đề nghị Chính phủ tiếp tục thực hiện Chương trình 167 về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; đầu tư và tăng mức hỗ trợ đối với các Chương trình 135; Quyết định 193 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng đến năm 2015; Tập chung mọi nguồn lực cho chương trình xây dựng NTM đặc biệt là (nguồn vốn đầu tư) cho các xã, thôn bản; đề nghị nâng cấp đoạn đường Quốc lộ 4D sang Lào Cai; đẩy nhanh tiến độ thi công Quốc lộ 279 để người dân đi lại thuận tiện,…

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri các xã, ông Triệu Là Pham - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII của tỉnh đã ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp trên để kiến nghị Quốc hội trong Kỳ họp tới và những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã, huyện đề nghị lãnh đạo các huyện, các xã giải đáp, làm rõ./.
Lan Phương