Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang phối hợp khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về dạy nghề và giáo dục thường xuyên tại huyện Bắc Mê

Thực hiện kế hoạch số 119/KH-Đ.ĐBQH13 ngày 7/12/2015 về phối hợp khảo sát tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trường cao đẳng nghề, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, Trung tâm dạy nghề giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Ngày 21/12/2015, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang do đồng chí Thào Hồng Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang làm trưởng đoàn, cùng tham gia buổi làm việc có một số ban, ngành của tỉnh có liên quan đã có buổi khảo sát thực hiện chính sách pháp luật về dạy nghề và giáo dục thường xuyên tại huyện Bắc Mê.
Đ/c Thào Hồng Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang phát biểu tại buổi làm việc.
Qua báo cáo hiện tại, trên địa bàn huyện Bắc Mê có khoảng 28.000 người trong độ tuổi lao động; trong đó số lao động qua đào tạo chiếm 37%, lao động chưa qua đào tạo chiếm 63% và chủ yếu thuộc khu vực nông thôn. Qua hơn 4 năm thực hiện Chương trình giảm nghèo và Đề án 1956 của Chính phủ (từ 2011 đến nay) thì công tác dạy nghề và giải quyết việc làm tại địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo việc làm mới cho trên 8.500 lao động, số lao động qua đào tạo là trên 4.900 người, số lao động có việc làm đạt 48%. Đối với lĩnh vực dạy nghề, trên địa bàn huyện Bắc Mê đào tạo 2 ngành chính như: chăn nuôi gia súc, trồng nấm, trồng chè… và các ngành nghề phi nông nghiệp như: Điện, mộc, nề... Còn đối với lĩnh vực giáo dục thường xuyên, hiện tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Bắc Mê thực hiện theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp học Bổ túc trung học phổ thông; các học viên được bố trí học tập tại trường và thực hành tại thôn, bản vào buổi chiều trong tuần với ngành nghề nông, lâm nghiệp…, các ngành nghề còn lại thì thực hành tại Trung tâm dạy nghề của huyện. Tuy nhiên, hoạt động dạy nghề vào giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại như: số lao động nông thôn được đào tạo và bồi dưỡng kiến thức về nghề nghiệp còn chiếm tỉ lệ thấp, công tác tuyển sinh gặp nhiều khó khăn, không đảm bảo về số lượng học viên; đội ngũ giáo viên dạy nghề cho lao động nông thôn còn thiếu; chất lượng đào tạo nghề chưa cao…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về trang thiết bị máy móc, công tác tuyển sinh, công tác đào tạo nghề, sự phối hợp giữa hai Trung tâm trong hoạt động dưới sự chỉ đạo của UBND huyện; quy mô hoạt động và đồng thời, tìm ra các giải pháp, mô hình hay nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề và giải quyết việc làm tại địa phương và giải quyết vấn đề sáp nhập giữa Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thào Hồng Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Hà Giang chia sẻ những khó khăn trong việc thực hiện chính sách pháp luật về dạy nghề và giáo dục thường xuyên tại huyện Bắc Mê. Đồng thời đồng chí đề nghị: trong thời gian tới, huyện Bắc Mê cần trú trọng tới việc định hướng nghề nghiệp cho bà con nông dân; tìm các giải pháp để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn lý thuyết với thực tiễn; khai thác thế mạnh tại địa phương để nhân rộng các mô hình, ứng dụng khoa học công nghệ, chú trọng tới đào tạo các ngành nghề nông nghiệp. Bên cạnh đó, huyện Bắc Mê cần xây dựng cơ chế hỗ trợ công tác đào tạo nghề nông thôn. 


Trước đó, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Hà Giang đã đi khảo sát thực tế tại Trung tâm giáo dục thường xuyên và Trung tâm dạy nghề của huyện Bắc Mê để nắm bắt tình hình hoạt động tại 2 trung tâm này./.
 

Đoàn khảo sát máy xay chè tại Trung tâm dạy nghề huyện Bắc Mê
Thanh Hà