Danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị tỉnh Hà Giang

Chiều ngày 10.6, thay mặt Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia – Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748 /NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khoá XV, đơn vị tỉnh Hà Giang gồm những ông, bà sau:
 
>> Xem Danh sách những người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tại đây

Nguồn tin: baohagiang.vn