Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang Nông Thị Bích Liên tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ 6

Ngày 31-10-2013, Quốc hội thảo luận tại Hội trường đối với các báo cáo: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014; Kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế; Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội đến hết năm 2015.
Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang Nông Thị Bích Liên tham gia thảo luận tại Kỳ họp thứ 6

Qua nghe các Báo cáo đánh giá của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trình bày trước Quốc hội ngày 21 tháng 10 năm 2013. Đại biểu Quốc hội Nông Thị Bích Liên – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Giang tham gia phát biểu  thảo luận một số vấn đề mà đại biểu quan tâm… Đối với tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 tăng trưởng kinh tế dự kiến là 5,4% nhưng ngược lại số thu hụt khá lớn không tương xứng. Bởi vậy, Đại biểu đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành liên quan đánh giá đúng thực chất hơn trong mối quan hệ biện chứng giữa tăng trưởng kinh tế với thu ngân sách nhà nước; về lĩnh vực giáo dục, đào tạo, cơ chế chính sách về phát triển giáo dục đào tạo đại biểu cũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ cân nhắc xem xét tiếp tục cho thực hiện Khoản 1, Điều 6 của Nghị định 49 quy định về đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập là: “Trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn”, để giảm bớt khó khăn cho học sinh ở những vùng này; về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ đến hết năm 2015, Đại biểu cơ bản đồng tình với các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. Tuy nhiên, số 102.319 tỷ đồng trong tổng số 170.000 tỷ đồng trái phiếu của Chính phủ phát hành bổ sung giai đoạn 2014 – 2016, Chính phủ đề xuất để đầu tư quốc lộ 1 A và quốc lộ 14. Trong dự án có 40 tiểu dự án nhỏ, trong đó có 23 đoạn tiểu dự án đầu tư bằng trái phiếu Chính phủ, ước dự toán khoảng 50.702 tỷ đồng. Đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ rà soát lại các tiểu dự án nhỏ và cắt bỏ các hạng mục không cần thiết, giảm bớt chi phí dự phòng gần 50% giá trị xây lắp để chuyển sang đầu tư cho y tế, giáo dục.

Cuối cùng ĐBQH Nông Thị Bích Liên nhấn mạnh: Nên tập trung ưu tiên có trọng điểm đối với các bệnh viện còn đang xây dựng dở dang, xóa bỏ các phòng học tạm bợ tranh tre, nứa, lá và các công trình giao thông (đường ô tô đến trung tâm các xã biên giới) chưa được dải nhựa hoặc bê tông; công trình xây dựng hồ chứa nước sinh hoạt vùng cao núi đá phía Bắc và các vùng đặc biệt thiếu nước ngọt.

Tác giả: Ngọc Hà