Đại biểu Quốc hội Vương Thị Hương Đoàn Hà Giang chất vấn Thủ tướng Chính phủ

Ngày 12.11, tiếp tục chương trình chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai – Quốc hội khoá XV, tại phiên tại phiên đăng đàn trả lời chất vấn và làm rõ những vấn đề liên quan, ĐBQH Vương Thị Hương, Đoàn Hà Giang đã đặt câu hỏi chất vấn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cụ thể: Đề nghị Thủ tướng cho biết giải pháp phát triển kết cấu hạ tầng trong thời gian tới?


Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời chất vấn

Tại phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trả lời câu hỏi chất vấn của ĐBQH Vương Thị Hương, cụ thể như sau:

Về phát triển hạ tầng và giải pháp trong thời gian tới, đây cũng là một vấn đề lớn thời gian vừa qua. Hạ tầng ở đây bao gồm hạ tầng cứng, hạ tầng mềm, hạ tầng kinh tế xã hội như hạ tầng y tế, hạ tầng giáo dục và gần đây là hạ tầng chống biến đổi khí hậu. Đó là những vấn đề liên quan đến hạ tầng đặt ra cho đất nước trong giai đoạn hiện nay.

 

ĐBQH Vương Thị Hương đặt câu hỏi chất vấn Thủ tướng
 
Về giải pháp để phát triển hạ tầng thì trước hết cần phải tổng kết, rà soát lại công tác triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thời gian vừa qua xem chúng ta đã làm được gì, chưa làm được gì, nguyên nhân khách quan, chủ quan ở đâu, để trên cơ sở đó xây dựng chiến lược quy hoạch để phát triển hạ tầng cho phù hợp và quy hoạch này phải gắn với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, gắn với chủ trương, đường lối của Đảng đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.

Thứ nhất là phải hoàn thiện thể chế, các quy định, quy trình liên quan đến phát triển hạ tầng xem còn gì vướng mắc, còn cần phải bổ sung, hoàn thiện để có hành lang pháp lý đủ mạnh, đủ điều kiện để phát triển hạ tầng. “Điều gì thuộc cầm quyền của chính quyền địa phương thì chính quyền địa phương, phần nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì Chính phủ phải lo. Còn những vấn đề vượt thẩm quyền thì Chính phủ cũng phải đề xuất với các cấp có thẩm quyền và Quốc hội để ban hành đầy đủ, từng bước hoàn thiện thể chế”.

Vấn đề thứ hai cần phải phân tích tại sao giải ngân đầu tư công chậm trễ, nguyên nhân từ đâu? Câu chuyện này có nguyên nhân của Trung ương và của địa phương, chứ không phải chỉ nguyên nhân đến từ một phía. Thế nhưng nguyên nhân chủ yếu là do con người, vì vậy phải tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong phát triển hạ tầng.

Thứ ba là nguồn vốn, thời gian tới cần tiếp tục hoàn thiện để huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, bao gồm cả nguồn lực nhà nước và cả nguồn lực của tư nhân, lấy nguồn lực của Nhà nước làm vốn mồi dẫn dắt và kích hoạt mọi nguồn lực xã hội để tập trung cho đầu tư hạ tầng.

Điều thứ tư, tiếp tục đưa công nghệ vào phát triển hạ tầng nhằm đáp ứng các yêu cầu với mục tiêu, nâng cao chất lượng, giảm giá thành.

Vấn đề thứ năm chúng ta cần phải tính đến chính là nhiệm vụ, giải pháp quản trị để làm sao không lãng phí, chống tiêu cực, công khai, minh bạch trong quá trình phát triển hạ tầng.
Ngọc Hà