Đại biểu Quốc hội Vương Thị Hương Đoàn Hà Giang chất vấn Bộ Trưởng Bộ Nội vụ

Chiều 4.11, tiếp tục Chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Vương Thị Hương Đoàn Hà Giang đã gửi tới Bộ trưởng Bộ Nội vụ nội dung câu hỏi về vấn đề tinh giản biên chế hiện nay, đại biểu cho rằng:
Đại biểu Quốc hội Vương Thị Hương Đoàn Hà Giang chất vấn Bộ Trưởng Bộ Nội vụ
Việc thực hiện tinh giản ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước hiện nay chưa tính tới yếu tố vùng miền và chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giáo dục, y tế, do tỷ lệ biên chế 2 ngành này chiếm trên 90% tổng biên chế viên chức của các địa phương, trong khi các tỉnh miền núi biên giới với đặc thù về vị trí địa lý, địa hình, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, việc đẩy mạnh cơ chế tự chủ cũng như thực hiện xã hội hóa 2 lĩnh vực này là rất khó thực hiện, dẫn đến ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bộ trưởng có giải pháp gì để chia sẻ và hướng dẫn các địa phương trong thời gian tới?

Trong phần trả lời câu hỏi chất vấn của đại biểu Tao Văn Giót, Đoàn Lai Châu, Bộ trưởng cũng khẳng định rằng việc cào bằng chỉ tiêu giảm 10% biên chế dẫn đến nhiều hạn chế, bất cập và có ý kiến cho rằng cần thống nhất phân bổ tỷ lệ tinh giản biên chế viên chức giai đoạn 2022-2026 theo hướng chia theo từng khu vực vùng, miền và không cào bằng, đề xuất đối với các tỉnh miền núi biên giới tỷ lệ tinh giản từ 3 đến 5%. Về vấn đề này quan điểm của Bộ trưởng về ý kiến này như thế nào?.

Trả lời nội dung câu hỏi của đại biểu Vương Thị Hương vào sáng 5.11, Bộ Trưởng Bộ Nội vụ cho rằng: Trước mắt, theo Quyết định 40 của Bộ Chính trị và Quyết định 72 đã giao biên chế cho các địa phương đảm bảo thực hiện là giảm 5% biên chế công chức và 10% biên chế viên chức, việc này chúng ta tập trung để chấp hành cho cả giai đoạn 2022-2026 theo quyết định của Bộ Chính trị. Tuy nhiên, căn cứ vào đặc thù của từng vùng miền cũng có những khó khăn cho việc thực hiện, nhất là đối với đơn vị sự nghiệp, đặc biệt là sự nghiệp giáo dục và y tế. Nhưng xin nhấn mạnh lại là nhiều địa phương đang bị nhầm lẫn giữa việc giảm biên chế viên chức với lại giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau và đang có sự nhầm lẫn của một số địa phương, chúng ta không cắt bỏ số người đang làm việc ở hệ thống viên chức đi mà giảm số viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Đối với các địa phương như Hà Giang, các địa phương miền núi có khó khăn hơn cho việc giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nhất là đối với giáo dục và y tế, sau này chúng tôi cũng sẽ có báo cáo thêm đối với Ban Chỉ đạo Trung ương về quản lý biên chế để làm sao đối với những địa phương này sẽ có điều chỉnh để những nơi có điều kiện thúc đẩy tự chủ tốt hơn. Ví dụ như ở những vùng đồng bằng, những nơi có điều kiện sẽ thúc đẩy tự chủ cao hơn, thúc đẩy xã hội hóa cao hơn, như vậy sẽ gánh được cho những địa phương, ở những vùng miền khó khăn hơn. Trước mắt theo quyết định của Bộ Chính trị, chúng ta cứ chấp hành, còn trong quá trình có khó khăn, vướng mắc thì chúng tôi sẽ cùng với các đồng chí để rà soát, xem xét lại và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét cho phù hợp.
 
                                                                                                                 Ngọc Hà