Chính phủ cần xác định nhiệm vụ chính hiện nay là dồn nguồn lực để giải quyết thực chất, giải quyết những tồn tại, bất cập

Sáng 16/6/2017, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Tại buổi thảo luận, đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hà Giang Nguyễn Ngọc Hải, tham gia thảo luận về nội dung này:
ĐBQH Nguyễn Ngọc Hải thảo luận tại Hội trường về dự thảo Luật quản lý nợ công
Vấn đề quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của một số bộ, ngành, theo dự thảo luật quy định Bộ Tài chính là cơ quan giúp Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về nợ công. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước Chính phủ về quản lý nhà nước đối với nguồn vốn ODA, Ngân hàng Nhà nước chủ trì đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế với các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế, phân công như vậy là phù hợp, tạo điều kiện phát huy được thế mạnh của từng cơ quan, đảm bảo các cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Có ý kiến đề nghị chuyển sang một cơ quan duy nhất là Bộ Tài chính thực hiện các nhiệm vụ chủ trì, đàm phán, ký kết các hiệp định với nhà tài trợ do Ngân hàng Nhà nước và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện, theo ĐBQH Nguyễn Ngọc Hải quy định như vậy là chưa hợp lý, bởi những lý do sau:

Thứ nhất, theo quy trình quản lý nợ công, Bộ Tài chính đã và đang là cơ quan đầu mối giúp Chính phủ thống nhất quản lý nợ công, tham gia xuyên suốt trong tất cả các khâu, trực tiếp chủ trì các nội dung quan trọng liên quan đến nợ công...; Thứ hai, việc đàm phán ký kết các hiệp định vay vốn World Bank, ADB của Ngân hàng Nhà nước đều dựa trên các quyết định về chủ trương vay vốn, báo cáo khả thi, bao gồm cả ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính; Thứ ba, căn cứ vào thể chế chính trị ở Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước vừa là Ngân hàng Trung ương vừa là cơ quan của Chính phủ, nên việc Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì đàm phán hiệp định vay với nhà tài trợ là hoàn toàn phù hợp; Thứ tư, quá trình thực hiện nhiệm vụ đàm phán trong suốt hơn 40 năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã gây dựng được bộ máy con người có kiến thức, có kĩ năng nghiệp vụ chuyên sâu cũng như mối quan hệ đối tác sâu rộng với World Bank và ADB. Qua đó giúp Ngân hàng Nhà nước luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, cộng đồng quốc tế công nhận Việt Nam là mô hình kiểu mẫu về hiệu quả sử dụng viện trợ và đã trở thành thông lệ quốc tế tốt. Những kết quả này đã góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế…. Việc phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan trong đàm phán, ký kết vay vốn là hoàn toàn phù hợp, phát huy được từng thế mạnh và có cơ chế chia sẻ thông tin và phối hợp hiệu quả.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Hải cũng cho rằng, vấn đề nợ công tăng cao và hiệu quả sử dụng nợ công đang là vấn đề mà nhiều cử tri và cả xã hội quan tâm. Những bất cập của các dự án sử dụng ODA, vốn vay ưu đãi hiện nay không phải phát sinh từ việc phân công nhiệm vụ, ký kết hiệp định, vay vốn ODA và vốn ưu đãi giữa Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước mà là do những bất cập đã được xác định trong quản lý sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi hiện nay về cơ chế tài chính, về vốn đối ứng, về giải phóng mặt bằng, về trần nợ công, về đấu thấu, về quản lý dự án v.v..

Từ những lý do trên, đại biểu cho rằng Chính phủ cần xác định nhiệm vụ chính hiện nay là dồn nguồn lực để giải quyết thực chất, giải quyết những tồn tại, bất cập đã nêu trên. Qua đó, tạo ra sự chuyển biến về chất trong quản lý ODA và vốn ưu đãi nói riêng, quản lý nợ công đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội./.
                                                                                         Ngọc Hà