Bộ Y tế trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hà Giang trước kỳ họp thứ 6 – Quốc hội khóa XIV

Trước Kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XIV, Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh Hà Giang đã tiếp xúc cử tri tại các huyện, thành phố trong tỉnh. Qua đó cử tri đề nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 “Quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh”; đề nghị bổ sung tên gọi, nhiệm vụ khám, chữa bệnh điều trị nội trú đối với các phòng khám đa khoa khu vực để đảm bảo tính thống nhất về tổ chức và thuận lợi trong việc khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế tại cơ sở.

Tiếp thu ý kiến cuả cử tri tỉnh Hà Giang, Bộ Y tế đã có Văn bản số317/BYT-VPB1 ngày 18/01/2019 “V/v trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV”.
Nội dung trả lời như sau:
Bộ Y tế đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Y tế, trong đó tại khoản 12, Điều 45b đã quy định về việc điều trị nội trú của Phòng khám đa khoa khu vực: “Phòng khám đa khoa khu vực có điều trị nội trú chỉ áp dụng đối với các phòng khám đa khoa khu vực có điều trị nội trú đã được thành lập và hoạt động trước ngày Nghị định này có hiệu lực, tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Sở Y tế cho phép bằng văn bản”./. 
                                                                                           Thu Hiền