Yên Minh tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin hoạt động giữa Thường trực và các Ban HĐND huyện với Thường trực và các Ban HĐND các xã, thị trấn lần thứ 3

Ngày 01/6/2018, huyện Yên Minh tổ chức Hội nghị trao đổi thông tin hoạt động giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện với Thường trực HĐND, các Ban HĐND các xã, thị trấn lần thứ Ba, với chủ đề nâng cao hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND. Đồng chí Nguyễn Văn Khu - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị
Chất vấn là hoạt động giám sát đặc biệt quan trọng, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của các đại biểu dân cử với cử tri của mình. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức được 04 kỳ họp, ban hành 02 Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Thông qua hoạt động chất vấn, chất lượng các kỳ họp cũng được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, tại các kỳ họp HĐND và phiên họp Thường trực HĐND, hoạt động chất vấn vẫn còn hời hợt, không thực tế, không trúng và không đúng những vấn đề xã hội và dư luận quan tâm. Phần lớn đại biểu hoạt động không chuyên trách, không chuyên nghiệp, không thường xuyên, lại có sự biến động sau bầu cử, trong khi đó hoạt động của đại biểu HĐND đòi hỏi nhiều kỹ năng như: Tiếp xúc cử tri, chất vấn, thu thập, phân tích, xử lý thông tin, giám sát… Câu hỏi chất vấn chưa gắn với hệ quả pháp lý buộc đối tượng bị chất vấn phải trả lời; do đó, chất vấn và trả lời chất vấn chưa được coi trọng, chất lượng và hiệu quả chất vấn chưa đáp ứng lòng tin và sự kỳ vọng của cử tri.

Với chủ đề nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đưa ra một số giải pháp như: Câu hỏi chất vấn phải ngắn gọn, dễ hiểu, gắn với thực tiễn, phản ánh được đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, vấn đề xã hội quan tâm… Cách thu thập, phân tích và xử lý thông tin phải linh hoạt; lựa chọn vấn đề phù hợp; trình bày vấn đề rõ ràng, cụ thể…Theo dõi việc thực hiện các vấn đề chất vấn và kết quả thực hiện phải đúng thời gian quy định…
Hoàng Thơm