Xã Sủng Trái (huyện Đồng Văn) tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Chiều ngày 01/6/2016, UBND xã Sủng Trái đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Giàng Nhè Gió - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các ban, ngành, đoàn thể xã; Bí thư, Trưởng các thôn bản cùng các tập thể cá nhân được khen thưởng trong cuộc bầu cử.
Đ/c Giàng Nhè Gió - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã trao giấy khen của UBND xã  cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử
Nhận thức được cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 là một đợt hoạt động chính trị và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong toàn dân để bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của nhân dân tại cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương, nhằm xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, thực sự là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Ngay sau khi có Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 28/1/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy Hà Giang về việc lãnh đạo cuộc bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Kế hoạch số 05/KH-UBBC ngày 04/02/2016 của Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Giang và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cấp ủy, Chính quyền xã Sủng Trái đã ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo bầu cử, Ủy ban bầu cử xã và các tiểu ban phục vụ cho công tác bầu cử; Các ban và các tiểu ban đã họp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực và từng khu vực bầu cử; triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân về cuộc bầu cử; tổ chức các bước hiệp thương theo đúng quy định của Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân.

Phát động các phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, huy động nhân dân hiến đất và góp công mở được 1,41 km đường dân sinh với trên 1.400 công tham gia, xóa được 04 nhà lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử. Tổ chức được 06 buổi văn nghệ tại 6 khu vực bầu cử lồng ghép tuyên truyền cuộc bầu cử Đại  biểu QH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 với trên 1.000 người tham gia xem.

Tổ chức tốt và chu đáo các cuộc ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri, tạo cho cử tri tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ngày 22/5/2016 cử tri hăng hái đi bầu cử, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,94%. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã Sủng Trái nhiệm kỳ 2016-2021, là 28 đại biểu, trong đó: Cấp ủy 03 đại biểu, thường trực HĐND xã 01 đại biểu, MTTQ và các đoàn thể 04 đại biểu, công chức 03 đại biểu, viên chức 03, nông thôn 14 đại biểu; dưới 35 tuổi 24 đại biểu, nữ 09 đại biểu, tái cử 11 đại biểu.
Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận đánh giá những mặt đã làm được, những mặt còn tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện cuộc bầu cử để rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế trong công tác triển khai bầu cử các nhiệm kỳ sau.
 
Tại Hội nghị, UBND xã đã tặng Giấy khen cho 05 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Giàng Mí Và