Xã Đường Thượng tổ chức Kỳ họp thứ nhất, HĐND khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 16/6, xã Đường Thượng đã tổ chức Kỳ họp lần thứ nhất HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự Kỳ họp có đồng chí Nguyễn Khánh Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Ngô Xuân Nam - Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; cùng dự có lãnh đạo Thường trực HĐND huyện, BTC Huyện ủy Yên Minh, các ngành phụ trách xã; Thường trực Đảng ủy- HĐND-UBND-UBMTTQ xã và các Đại biểu HĐND xã.
Toàn cảnh Kỳ họp
Tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban bầu cử xã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND  xã nhiệm kỳ 2016-2021; Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND xã khóa XIX, nhiệm 2016 - 2021. Theo đó, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 trên địa bàn xã được tiến hành tại 06 điểm bỏ phiếu với 2.068 cử tri tham gia bầu cử. Kết quả, 100% cử tri đi bầu đúng thời gian quy định; kết quả đã la chn đưc 26 đi biu tham gia HĐND xã, nhim kỳ 2016 - 2021. Trên tinh thần tập trung dân chủ, Kỳ hp đã tiến hành bu các chc danh Ch tch, Phó Ch tch HĐND, Trưởng ban, Phó trưởng các Ban HĐND xã; bu chc danh Chủ tch, Phó Ch tch, các thành viên UBND xã khóa XIX, nhim kỳ 2016 - 2021.
 

Các đồng chí lãnh đạo tặng hoa chúc mừng các đồng chí được bầu vào Thường trực HĐND xã, khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021
 
Trong Chương trình làm việc của Kỳ họp, các Đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đưa ra các giải pháp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2016, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đưa ra các giải pháp tập trung chỉ đạo nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu Nghị quyết HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2016...
 
Phát biểu tại  Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khánh Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy chúc mừng các vị đại biểu đã được nhân dân tín nhiệm bầu vào đại biểu HĐND xã khóa XIX, chúc mừng các đồng chí đã được bầu vào các chức danh chủ chốt của xã, đồng thời đề nghị: Các đồng chí được bầu giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND xã phát huy năng lực, đoàn kết, tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND – UBND xã sớm xây dựng Quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng đồng chí trong Thường trực, trên cơ sở đó xây dựng chương trình hành động cụ thể; thực hiện tốt nhiệm vụ theo luật định, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, nhất là đối với hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri,  ban hành Nghị quyết của HĐND; nhằm phát huy tốt vai trò  là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương./.

 
Trường Huy