Vị Xuyên tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 10/6, Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử huyện Vị Xuyên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử và đồng chí Hoàng Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trị hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị
Để tổ chức thành công cuộc bầu cử, huyện Vị Xuyên đã thành lập tổ chức, bộ máy thực hiện, chuẩn bị nhân sự và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử. Thành lập 10 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện và 172 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã. Qua 3 lần hiệp thương đã lựa chọn ra 60 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, 831 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Tổ chức 309 hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử với trên 25.000 cử tri tham dự và có 723 ý kiến. Tổng số cử tri đến trước thời điểm bỏ phiếu là 74.118 người. Kết quả cuộc bầu cử, tổng số cử tri đi bầu 4 cấp đạt 99,8%, trong đó có 21/24 xã, thị trấn có số cử tri đi bầu đạt 100 %. Số người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh là 6 người, 35 người trúng cử đại biểu HĐND huyện, 506 người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại huyện Vị Xuyên đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt yêu cầu đề ra, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, lựa chọn những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Bí thư huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử và đồng chí Hoàng Thanh Tịnh, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện nhấn mạnh: Cuộc bầu cử cũng là đợt kiểm tra năng lực, công tác lãnh chỉ đạo của hệ thống chính trị; Đảng ủy các xã, thị trấn và các chi bộ cần nghiệm túc tổ chức kiểm điểm rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc để triển khai nhiệm vụ chung trong thời gian tới và cuộc bầu cử nhiệm kỳ tiếp theo; Ủy ban bầu cử các xã cần ra Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử, cấp giấy chứng nhận cho đại biểu HĐND; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND diễn ra thành công, đúng quy định.

Dịp này, UBND huyện Vị Xuyên đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba cho các xã, thị trấn; khen thưởng 30 tập thể và 76 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Ngọc Thơ