Thường trực HĐND huyện Đồng Văn kiểm tra tiến độ, chất lượng các công trình duy tu, sửa chữa năm 2019 trên địa bàn huyện

Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2019, Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban HĐND huyện Đồng Văn đã có buổi kiểm tra tiến độ, chất lượng công trình sữa chữa đường nước Ma Lé thuộc xã Ma Lé, huyện Đồng Văn.
Đồng chí Nguyễn Văn Chinh – PCT HĐND huyện kiểm tra tại bể láng lọc thuộc công trình sửa chữa đường ống nước xã Ma Lé
Công trình sửa chữa đường ống nước Ma Lé xã Ma Lé được UBND huyện sử dụng nguồn vốn vượt thu ngân sách huyện năm 2018 theo Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của UBND huyện Đồng Văn với tổng mức đầu tư được duyệt là 619,8 triệu đồng do Công ty Kim Long là đơn vị thi công thực hiện. Qua kiểm tra cho thấy về tiến độ thi công cơ bản đảm bảo theo kế hoạch. Chất lượng công trình đảm bảo theo bản vẽ kỹ thuật.

Kết luận buổi kiểm tra thực tế tại công trình, đồng chí Nguyễn Văn Chinh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đề nghị Thường trực HĐND, UBND xã cần thường xuyên giám sát đơn vị thi công trong quá trình thi công để công trình sửa chữa đường nước được thực hiện theo đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng./.
Phùng Kiên